Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Telšių r. ūkininkų darbo metus vainikuojanti šventė kvepėjo derlių ir darną simbolizuojančia duona

Jolanta Dalia Abarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos redaktorė
2022-11-22

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Pakili nuotaika, nuoširdūs padėkos žodžiai, nuotaikingas koncertas Viešvienų kultūros centre subūrė Telšių r. ūkininkus, rajono savivaldybės ir glaudžiai su žemdirbių darbu susijusias įvairiausių tarnybų atstovus, kitus svečius, norėjusius padėkoti ūkininkams už triūsą ir meilę žemei. Telšių r. ūkininkų sąjunga konkurso „Metų ūkis“ šventinį renginį organizavo jau 28-tą kartą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šventindamas duonos kepalą, Viešvienų klebonas Romas Gečas sakė: „Daugelis iš jūsų prieš tris dešimtmečius žengėte pirmuosius ūkio kūrimo žingsnius. Kiekvienas galėtumėte papasakoti daugybę istorijų, kaip kūrėte savo ūkį, kaip puoselėjote laukus, kad jūsų darbo vaisiai atsispindėtų duonos kepale. Šis duonos kepalas primena kiekvieno jūsų namus. Tegul Dievo palaima lydi kiekvieno šio krašto žemdirbio darbą ateityje“.

Ūkininkų darbais džiaugėsi Telšių savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. „Dėkoju jums už meilę savo kraštui, jo puoselėjimą. Džiaugiuosi, kad yra jaunų žmonių, kurie pasuko ūkininkavimo keliu“, – ūkininkams linkėdamas kantrybės ir susitelkimo, sakė jis.

Padėkos žodžius už darbštumą, nuoširdų triūsą, kantrybę, meilę žemei, kurioje gyvena ir dirba, išsakė, neprarasti optimizmo, bendrystės linkėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Marijus Kaktys, Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių r. savivaldybės vicemeras Mantas Serva, Europos parlamentaro Broniaus Ropės padėjėja Daiva Puplauskienė, generalinės renginio rėmėjos – kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, Telšių r. savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė. Dauguma kalbėjusių akcentavo, kad džiugina jaunų žmonių pasirinkimas ūkininkauti, plėtra ir naujovės, diegiamos ūkiuose.

Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė Z. Dargienė subūrusi komandą ir rėmėjus, pasistengė, kad šventė būtų ypatinga.

Sveikindama šventėje dalyvaujančiu ūkininkus ir svečius, dėkodama gausiam būriui rėmėjų, Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė Z. Dargienė sakė: „Manau, kad šie metai buvo geri. Įveikėme Covidą, sulaukėme pavasario sveikesni ir su mažiau baimės. Tiesa, pavasaris šiemet atėjo pavėlavęs ir nelepino šiluma, bet nesulaukėme didelių liūčių ir uraganų, kurie būtų pakenkę mūsų derliui. Pesimistai sakys, kad vasaros karštis per daug užtruko, o aš pasakysiu, kad vasaros karštis tiesiog visiems priminė, kad dėl klimato atšilimo, dėl gamtosaugos problemų turime prie jo priprasti, jam pasiruošti, išmokti prisitaikyti. Sausra į mūsų rajoną atėjo per pačią rugiapjūtę, dėl to nepatyrėme didelio streso nuimdami derlių. Tikrai galima teigti, kad gamta šiemet buvo mums draugiška.

Šiokios tokios gamtos išdaigos, vienaip ar kitaip pakenkusios mūsų veiklai, šiandienos kontekste atrodo mažutės problemėlės, palyginus su karo šmėkla visai šalia mūsų. Neįmanoma juk buvo nepadėti visai šalia kariaujančiai Ukrainai ir jos žmonėms. Nelikome stovėti ir žiūrėti. Ėmėmės pagalbos Ukrainai. Mūsų rajono ūkininkai buvo patys vieningiausi ir aktyviausi, prasidėjus karui. Surinktom aukom parėmėme darbščius ukrainiečius, kovojančius už teisę savo žemėje taikiai auginti duoną sau ir tiems, kam jos trūksta. Aukojome galvodami, kad karo baisumai galėjo būti ir mūsų šalyje. Tokiu atveju mes būtume laukę pagalbos iš savo kaimynų.

Ruduo – svajonių laikas. Visi juk metų gale imame svajoti apie kitus ir, žinoma, dar geresnius metus. Linkėkime vieni kitiems geresnių metų. Būkime arti vienas kito. Padėkime kaimynui, nebijokime paprašyti pagalbos. Būkime ne stebėtojai, o iniciatoriai. Būkime ne pesimistai, o optimistai. Tikėkime, kad mūsų namus gaubs taikos dangus ir kad karas baigsis ten, kur jo neturėjo būti.“

Išskirtinis dėmesys didžiausią pažangą 2022 m. pasiekusiems ūkiams

Konkurso „Metų ūkis“ tikslas – išrinkti geriausius ūkius ir paskatinti kitus ūkininkus imtis pažangaus ūkininkavimo, siekti efektyvumo. Taip pat tai ir galimybė artimiau susipažinti su žmonėmis, kurie yra arčiau žemės, daugiau išgirsti apie jų rūpesčius ir džiaugsmus.

Šiais metais ūkių vertinimo komisijoje darbavosi Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė Z. Dargienė, Telšių r. savivaldybės vicemeras M. Serva, kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas V. Barsteiga, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro vadovė Rima Skiotienė, Telšių r. savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė ir praėjusiais metais šiame konkurse I vietą laimėję Andrius ir Rasa Akučkai.

Rima Skiotienė (pirma kairėje) su LŽŪKT Telšių r. biuro klientu Rimantu Aušinskiu ir jo žmona Vaida. R. Aušinskis su biuru bendradarbiauja nuo 2005-ųjų ir pripažįsta, kad čia gauna visapusišką pagalbą.

Jau 5-tus metus ūkininkų atrankoje dalyvaujanti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro vadovė Rima Skiotienė sakė, kad Ūkininkų sąjungos pirmininkė, žinodama, jog biuro konsultantai dirba su daug klientų, dažnai kreipiasi į juos, prašydama padėti atrinkti ūkius. „Kasmet stengiamės ieškoti naujų vardų, skirti dėmesį naujai įsitvirtinusiems ūkiams. Dėmesį skiriame ne tik dideliems, bet ir mažiems. Džiugina, kad ūkininkai darbuojasi su entuziazmu, optimizmu, turi noro dirbti toliau. Jie ne tik siekia pažangos, plėtros, sėkmingai dirba, dalyvauja įvairiose Kaimo plėtros priemonėse, renkasi ekologinį ūkininkavimą, diegia modernias technologijas, bet ir išskirtinai puoselėja savo sodybų aplinką“, – ūkininkų privalumus vardijo R. Skiotienė.

I vietą laimėjusieji ūkininkai Andrius ir Ramunė Domarkai iš Degaičių seniūnijos apdovanoti už entuziazmą ir kūrybiškumą plėtojant įvairiapusišką ekologinį gyvulininkystės ūkį.

Pagal Jaunojo ūkininko programą 2004 m. pradėję ūkininkauti nuo 20, Andrius ir RamunėDomarkai dabar dirba apie 278 ha, laiko apie 120 galvijų iš kurių 40 melžiamų karvių. Ūkyje auginamos avižos, rugiai, kviečiai, miežiai, rapsai, kvietrugiai. Ūkininkai dalyvauja paramos programoje „Investicijos į žemės ūkio valdas“, planuoja praplėsti fermą, atnaujinti melžimo įrangą.

Viešvėnų seniūnijoje ūkininkaujantiems Palmirai ir Jonui Šilingiams už ilgametį triūsą, sėkmingą ūkinę veiklą kelių kartų šeimos ūkyje atiteko II vieta.

Jų ūkis ekologinis gyvulininkystės. Ūkininkaujantys nuo 2002 m., jie plečia ne tik dirbamos žemės plotą – pastatyti grūdų bokštai, silosinės, praplėsta galvijų ferma, planuojama investicija į melžimo aikštelės atnaujinimą. Kartu su tėvais ūkininkauja dukra, sūnus, žentas. Ūkininkai dalyvauja programoje „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Dirbama apie 300 ha, pusę ploto sudaro pievos, o apie 150 ha sėjami grūdiniai augalai. Laikoma apie 140 galvijų, iš kurių 53 melžiamos karvės.

Albinas ir Virginija Butikiai iš Luokės seniūnijos džiaugėsi III vieta, skirta už stabiliai tvarkomos sodybos erdvę ir draugišką požiūrį į gamtą.

Ūkininkaujantys jau daugiau kaip 30 m., ūkininkai dirba 130 ha žemės. Ūkis mišrus. Auginami grūdiniai augalai, 40-ies galvijų bandoje yra 23 melžiamos karvės. Ūkis po truputį plečiamas, puoselėjama sodyba.

Šventės metu padėkota visiems kitiems ūkininkams, dalyvavusiems konkurso „Metų ūkis“ atrankoje. Už tvarkomas sodybos erdves, pasirinkimą kurtis ir dirbti kaime dėkota Almai Žilevičienei, jos dukrai Aušrai Kesminienei, taip pat Martynui ir Simonai Mažeikiams, už optimizmą ir svarbų ūkio proveržį – Tomui ir Dovilei Radeckiams, už išskirtinumą sėkmingai plėtojant didžiausią šilauogyną Lietuvoje – UAB „Blueberry Baltic“, už meilę ir prieraišumą savo augintiniams gyvulininkystės ūkyje karves, žąsis, vištas ir kiaules auginantiems Svetlanai ir Valdui Burbams. Andriui ir Mildai Papinigiams, auginantiems šilauoges ir aktinidijas, dėkota už netradicinės žemės ūkio šakos vystymą, o Birutei Šepikienei, šeimos ūkyje auginančiai braškes, už idėjos turėjimą ir jos įgyvendinimo siekį.

Dėkota ir gausiam renginio rėmėjų būriui, kurie negailėjo sveikinimų ir dovanų saviems klientams – ūkininkams. Visos salės „Ilgiausių metų nuskambėjo per 2022-uosius metus savo jubiliejus šventusiems ūkininkams. Smagiai sukosi Telšių kultūros centro šokių kolektyvas „Džiugas“, vadovaujamas Janinos Reimėnės, skambėjo Ernestos Dargužienės ir Donato Balvočiaus atliekamos dainos.

„Dar pamenu, kai močiutė mokė pabučiuoti duoną, jai nukritus ant žemės. Ant scenos esanti duona nuėjo ilgą kelią, kol čia atsirado. Visą kelią lydėjo jūsų sunkus darbas. Ne tik už ją, ir už visas kitas gėrybes, kurios atsiranda ant mūsų kasdienio stalo, norėjosi šį vakarą jums padėkoti. Auginkite, aukite ir būkite. Skleiskite gerą žinią apie savo rajoną“, – tokiais žodžiais šventinį renginį vainikavo jo vedėja Agnė Miliauskienė.