Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Svarbu: kas nutiks, jei tris kartus neatnaujinsite žemės ūkio valdų duomenų

2023-01-03

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimas, praneša VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Žemės ūkio valdos valdytojai privalokiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis. Nustačius, kad jie nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, inicijuojamas jos išregistravimas. Jeigu iki metų pabaigos valdos valdytojas neatnaujina duomenų, valda išregistruojama.

Kaip teigiama pranešime, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrasinicijavo išregistravimą 4 988 valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Jeigu šių valdų duomenys nebus atnaujinti, 2023 m. gruodžio 31 d. valdos bus išregistruotos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Atskiri pranešimai apie valdos išregistravimą valdos valdytojams nebus siunčiami.

Atnaujinti valdos duomenis galima:

  • seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras;
  • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus laisvos formos prašymą nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti;
  • savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Svarbu laikytis nustatytų reikalavimų ir atnaujinti valdų duomenis kiekvienais metais.

Pagal ŽŪIKVC informaciją