Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Sumažinti plastiko atliekų kiekį yra sunkiau, nei manoma

2023-11-01

Šiuo metu ES teisės aktų leidėjai siekia peržiūrėti bloko pakuočių taisykles, kad būtų padidintas tvarumas. Naujuoju Pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentu siekiama sumažinti atliekų kiekį nustatant didesnius perdirbimo ir pakartotinio naudojimo tikslus. Prieštaringai vertinamas teisės aktas, apimantis įvairius pakuočių sektorius, laikomas svarbiu žingsniu plastiko atliekų kiekio mažinimo kelyje. Ir tai nelengvas kelias, kaip nustatė auditoriai 2020 metais.

Savo apžvalgoje „ES veiksmai siekiant išspręsti plastiko atliekų problemą“ auditoriai įspėjo apie didelę riziką, kad blokas gali nepasiekti savo plastiko pakuočių perdirbimo tikslų, iškeltų 2025 ir 2030 metams (atitinkamai 50 % ir 55 %). Tokios pakuotės kaip jogurto indeliai ar vandens buteliai sudaro apie 40 % naudojamo plastiko ir daugiau kaip 60 % ES susidarančių plastiko atliekų. Be to, tai tokios rūšies pakuotės, kurių perdirbimo rodiklis ES yra mažiausias (šiek tiek daugiau nei 40 %).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Apžvalgoje pabrėžiama, kad tvarkydamos savo plastiko pakuočių atliekas ir įgyvendindamos savo perdirbimo tikslus valstybės narės yra labai priklausomos nuo trečiųjų šalių. 2020 m. beveik trečdalis plastiko pakuočių, kurios buvo nurodytos kaip perdirbtos ES šalių, iš tiesų buvo išvežtos perdirbti už ES ribų. Tačiau, Bazelio konvencijoje nustačius griežtesnes sąlygas, nuo 2021 m. sausio mėn. dauguma atvejų toks plastiko atliekų išvežimas yra draudžiamas. Dėl to, o kartu ir dėl nepakankamo pajėgumo apdoroti šias atliekas ES viduje, gali kilti dar viena grėsmė nepasiekti ES plataus užmojo tikslų, įspėja auditoriai.

Vis dėlto auditoriai palankiai vertino ES užmojį iki 2030 m. beveik padvigubinti plastiko atliekų perdirbimo rodiklius, atkreipdami dėmesį į tokios politikos ekonomines galimybes. Laikydamasi naujo požiūrio, ES galėtų įgyti pradininko pranašumą ir sustiprinti savo, kaip pasaulinės lyderės, poziciją plastiko pakuočių perdirbimo srityje.

Europos Rūmų Audito informacija