Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Ką darytum dieną X? Pilietinio pasipriešinimo mokymų platforma „Mobilizacijos mokykla“

2023-10-18

Ką darytum dieną X? Tai sužinoti gali įsijungęs naujai startavusią informacinę-edukacinę platformą „Mobilizacijos mokykla“ (www.mobilizacijosmokykla.lt ). Šiuolaikiška, patraukli ir lengvai visiems prieinama internetinė platforma kviečia įgyti žinių apie mobilizaciją, priimančios šalies paramą ir pilietinio pasipriešinimo būdus. Pabaigus mokymus, dalyviai gali testuoti įgytas žinias ir įgyti kursų išklausymo sertifikatą.

„Siekiame atliepti interesą žinoti daugiau apie valstybę, mobilizaciją ir apie kiekvieno piliečio vietą ruošiantis ar dalyvaujant pilietiniame pasipriešinime. Keliame sau tikslą užtikrinti, kad kuo didesnis skaičius piliečių įgytų bent bazinių žinių. Valia priešintis yra valstybės išlikimo šaltinis. Mes visi, Lietuvos piliečiai, esame mūsų valstybės saugumo garantas“, – platformos pristatymo renginyje sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Mobilizacijosmokykla.lt – tai kompleksiniai mokymai, kuriose informacija pateikta paprastai ir aiškiai. Čia galima įgyti žinių apie priimančios šalies paramą ir pilietinio pasipriešinimo istoriografiją, formas, būdus, metodus ir galimybes. Mokymai įgarsinti, vizualizuoti, užduotys pateikiamos lengva žaidybine-kūrybine forma.

„Kurdami platformą, siekėme sukurti tokį įrankį, kuris galėtų pateikti mokomąją medžiagą patraukliai, įgarsintai, interaktyviai, kad kuo didesnis visuomenės ratas galėtų įgyti reikalingų žinių“, – pristatydama mokymų platformą sakė UAB „Talentator“ vadovė Aistė Kumponaitė.

Mokymų platformos „Mobilizacijos mokykla“ iniciatorius – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis teigė, kad piliečiams reikia žinoti ne tik bazines žinias apie tai, kaip išgyventi karo atveju, bet ir apie tai, kaip funkcionuoja valstybė, ištikus dienai X, kokį veiksmą prisiimti gali kiekvienas pilietis.

„Žinojimas neutralizuoja nežinią, daro mus stipresnius, suteikia pasitikėjimo. Pilietinis pasipriešinimas – tai veiksmas, o veiksmo gali būti visokio – aktyvaus, pasyvaus, ginkluoto, ar ne ginkluoto. Svarbiausia – ugdyti valią ir įgyti įgūdžių. Tam ir kūrėme šią platformą“, – sakė Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis.

Mokymų platforma „Mobilizacijos mokykla“ yra viena iš 40 priemonių, rugsėjo 20 d. LR Vyriausybės patvirtintame 2023–2025 metų „Piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos“ įgyvendinimo plane.

Krašto apsaugos ministerijos informacija