Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Siūloma, kaip palengvinti ir atpiginti gręžinių įteisinimo procedūras

2022-12-19

Aplinkos ministerija parengė Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo ir Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimus, kurie numato palengvinimus gyventojams, ir kviečia su jais susipažinti.

Supaprastinti ir tais atvejais, kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas atpiginti gręžinių įteisinimo procedūras, numatyta Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo pataisose, kurioms pritarė Seimas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekte siūloma nurodyti, kokius duomenis ir dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai turės pateikti norintis įteisinti Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį asmuo, kai pagal Žemės gelmių įstatymo nuostatas požeminio vandens ištekliams naudoti jam nereikia leidimo.

Vienas iš tokių dokumentų yra požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektas. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo projekte siūloma atsisakyti reikalavimo pateikti sudėtingai parengiamus erdvinius duomenis. Pildant gręžinio pasą reikėtų tiesiog įrašyti nustatytą vandenvietės apsaugos zonos 1-osios juostos dydį ir erdviniai duomenys bus sugeneruojami automatiškai. Tokia galimybė atsirado atlikus techninius Lietuvos geologijos tarnybos valdomos informacinės sistemos elektroninių paslaugų pakeitimus.

Primename, kad atsižvelgiant į Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo pataisas taip pat išplėsti gręžinio įteisinimo atvejai, numatant, kad jei asmuo yra prisijungęs prie centralizuotos geriamojo vandens sistemos, jis taip pat galėtų įsiteisinti turimą Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį.

Be to, sudarytos sąlygos nuo 2023 m. sausio 1 d. pačiam fiziniam asmeniui, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms, tai yra požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, tiesiogiai, o ne tarpininkaujant leidimą turinčioms įmonėms, pateikti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM reikalingus duomenis gręžinio įteisinimui.

Pastabas ir pasiūlymus minėtiems aprašams galima teikti iki gruodžio 23 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Aplinkos ministerijos informacija