Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Seimas patobulino įsiterpusios žemės apibrėžimą

2023-04-25

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Seimas pritarė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 4 straipsnio pataisoms, kuriomis praplečiamas valstybinės įsiterpusios žemės apibrėžimas.

Įsigaliojus ūkininkaujantiems asmenims palankiai nuostatai, įsiterpusia žeme bus laikomas ir ne didesnis kaip 3 ha valstybinio žemės ūkio paskirties žemės plotas, besiribojantis su stabiliu kraštovaizdžio objektu (keliu, geležinkeliu, miškų sklypu, vandens telkiniu). Tokią valstybinę žemę bus galima įsigyti be aukciono (besiribojančių sklypų savininkams – pirmumo teise).

„Seimo Kaimo reikalų komitetas daug metų gaudavo ūkininkų skundus, kad įsiterpusia žeme yra laikoma tik fiziškai iš visų pusių su kito privataus asmens žeme besiribojanti valstybinė žemės ūkio paskirties žemė. Žmonėms nesuprantama, kodėl žemei besiribojant su keliu ar melioracijos grioviu tai nėra įsiterpęs valstybinės žemės plotas, todėl siūloma šią klaidą ištaisyti“, – sakė pataisų iniciatorius Seimo narys Jonas Gudauskas.

Pataisoms pritarė 123, prieš balsavo vienas, susilaikė du Seimo nariai.

Naujos nuostatos įsigalios birželio 1 d. Iki to laiko pradėtos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo procedūros bus užbaigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusias nuostatas. Pardavimo procedūra bus laikoma pradėta, jeigu valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypas suformuotas teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintame iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

BNS pranešimas