Vasario 04 d., šeštadienis | 23

Prekiaujantiems sodo ir daržo gėrybėmis socialiniuose tinkluose – jokių išimčių

2022-10-05

© Agroakademija.lt nuotr.

Paprastai rudeniop socialiniai tinklai mirgėte mirga siūlymais įsigyti ne tik Lietuvoje augintų sodo ir daržo gėrybių, tačiau jomis prekiaujančius asmenis pastaruoju metu vis sudėtingiau surasti ir patikrinti, ar šie laikosi prekybai augaline produkcija nustatytų reikalavimų, todėl Augalininkystės tarnybos specialistai stebi skelbimų svetaines bei socialinius tinklus.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Augalininkystės tarnybai žinomas ne vienas atvejis, kai šį pavasarį internetiniuose skelbimuose buvo siūloma įsigyti smulkios frakcijos maistinių bulvių, neva skirtų sodinti.

Maistinių bulvių smulkią frakciją pavadinti ,,sėklinėmis bulvėmis“ ir jas tiekti rinkai draudžiama. Sėklinėmis bulvėmis pripažįstamos tik nustatyta tvarka Augalininkystės tarnybos ar kitos valstybės kompetentingos institucijos sertifikuotos sėklinės bulvės. Šių bulvių ženklinimui naudojamos specialios etiketės su augalo pasais (Lietuvoje naudojamų etikečių sėklinėms bulvėms ženklinti pavyzdžiai, o etikečių formos patvirtintos Oficialiųjų etikečių, skirtų dauginamosios medžiagos fasuotėms ženklinti išdavimo tvarkos aprašo 17, 20 ir 21 prieduose).

Besižvalgantiems šių metų bulvių derliaus Augalininkystės tarnybos specialistai pataria neapsigauti internetinėje erdvėje regimu pirkėjų viliojimu „žema“ bulvių kaina ir didesnio bulvių kiekio pristatymu „iki durų“. Jei pardavėjas neskelbia informacijos apie savo ūkį, įprastas prekybos vietas (ūkininkų turgus, kitas viešas prekyvietes), nenurodo registracijos Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre numerio, pravartu atminti, kad šio asmens skubiai parduodamos bulvės gali būti su plika akimi nepastebimais ligos sukėlėjais.

Nacionaliniai ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato išimčių prekiautojams internetu. Jiems taip pat privalu vykdyti tuos pačius reikalavimus, kaip ir betarpiškai su pirkėjais bendraujantiems prekiautojams. Taigi, internetu parduodamos maistinių bulvių pakuotės taip pat turi būti paženklintos etiketėmis, kuriose nurodyta bulvių paskirtis, veislė, augintojo, supirkėjo ar realizuotojo registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre numeris, bulvių siuntos numeris, bulvių kiekis, kilmės šalies kodas, kokybės klasė ir bulvių dydis.

Augalininkystės tarnyba įspėja, kad pirkdami bulves iš tapatybę ir bulvių kilmę slepiančių asmenų, įsigyjate galimai karantininiais kenkėjais (labiausiai tikėtina bulvių žiediniu puviniu ir cistas sudarančiais nematodais) užsikrėtusius gumbus.

Todėl primygtinai rekomenduojama pirkėjams visapusiškai įvertinti bulvių įsigijimo aplinkybes, kad būtų išvengta minėtų grėsmių. Vertėtų reikalauti iš pardavėjų registraciją Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir bulvių kilmę patvirtinančių įrašų, o prekeiviui atsisakius šią informaciją suteikti, prašoma apie tai pranešti Augalininkystės tarnybai pasitikėjimo linija – (8 5) 170 80 80 ar kitais būdais.

Pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.