Birželio 25 d., antradienis | 24

Pratęsta galimybė lengvatinėmis sąlygomis nustatyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

2022-12-05

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Seimas pritarė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSĮ) pakeitimams, numatantiems nuo 2023 m. iki 2025 m. pratęsti galimybę lengvatinėmis sąlygomis nustatyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – apsaugos zonas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šia lengvata, kaip ir galiojančiame SŽNSĮ, turės teisę naudotis asmenys, teisėtai vykdantys veiklas, dėl kurių iki SŽNSĮ įsigaliojimo dienos turėjo būti, bet nebuvo nustatytos apsaugos zonos.

Nustatyti apsaugos zonas lengvatinėmis sąlygomis šiuo metu galima veikloms, kurios SŽNSĮ priskirtos viešojo intereso atvejams. Taip pat pagal galiojantį teisinį reguliavimą jas iki 2023 m. galėjo taikyti ir ūkio subjektai, teisėtai vykdantys veiklas, kurioms būtinos apsaugos zonos.

Tokia tvarka suteikia lengvatą nustatyti apsaugos zonas be žemės savininkų sutikimo, tačiau įpareigoja tinkamai juos informuoti apie nustatytas apsaugos zonas ir užtikrinti kompensavimą už realiai patiriamus nuostolius.

Praktika parodė, kad dėl įvairių priežasčių – viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant atitinkamas paslaugas, reikiamų esamos infrastruktūros duomenų trūkumo, bešeimininkio turto, didelių SŽNSĮ nurodytų teritorijų nustatymo kaštų – dalis ūkinę ar kitokią veiklą vykdančių asmenų negalės įvykdyti keliamų reikalavimų iki 2022 gruodžio 31 d.

Galima situacija, kai minėti asmenys nebegalės vykdyti veiklos, nes SŽNSĮ įtvirtinta, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. ūkinė ar kitokia veikla, dėl kurios turi būti nustatytos apsaugos zonos, gali būti vykdoma, tik jeigu jos nustatytos ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ūkio ar kitiems subjektams nustatyti apsaugos zonas, užtikrinti jų teisę vykdyti teisėtas veiklas terminas lengvatinėmis sąlygomis nustatyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pratęsiamas 2 metams – iki 2025 m. sausio 1 d.

Tai ypač svarbu sklandžiam ir skaidriam teritorijų vystymui, ilgalaikei ir darniai ūkio plėtrai, investicijų pritraukimui.

Aplinkos ministerijos informacija