Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Pradėjo veikti Nuotekų tvarkymo informacinė sistema

2024-01-17

Aplinkos ministerijos nuotr.
Nuo sausio pradėjo veikti Aplinkos ministerijos sukurta Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS), kurios pagrindinis tikslas – turėti apskaitytą nuotekų sistemų registrą, kad būtų galima operatyviai reaguoti ir užtikrinti, jog į aplinką nepatektų nevalytos ar nepakankamai išvalytos nuotekos.

Taigi naudojant šios sistemos sukauptus duomenis bus didinamas individualių nuotekų tvarkymo sistemų kontrolės efektyvumas. Sistemos informacija bus naudojama ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai apie individualių nuotekų tvarkymą aglomeracijose.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

„Ši informacinė sistema visų pirma leis turėti aktualius duomenis apie konkrečios savivaldybės teritorijoje tvarkomų nuotekų būdus, būtinus sistemos veikimo stebėsenai ir kontrolei. Kuomet į sistemą bus suvesti visi duomenys, ja galės naudotis visi prievolę turintys ūkio subjektai. Žmonės, turintys individualius nuotekų tvarkymo įrenginius, galės įsitikinti, ar jie neteršia gamtos, ar jų nuotekas išveža legalūs vežėjai, rasti reikalingų paslaugų teikėjus bei patogiai šias paslaugas užsisakyti“, – sako aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Prie šios informacinės sistemos (internetinės svetainės adresas: https://ntis.am.lt/) jau prisijungė pirmieji 250 naudotojų (vandentvarkos įmonių, nuotekų vežėjų ir kt.). Nuotekų vežėjai šioje informacinėje sistemoje fiksuoja nuotekų paėmimo faktą, vietą, paimtų nuotekų tipą ir jų perdavimą nuotekų tvarkymo įmonėms iš visų tipų nuotekų valymo įrenginių, o nuotekų tvarkytojai patvirtina paimtų nuotekų kiekį ir tipą.

Aplinkos ministerija ragina vandentvarkos įmones, nuotekų vežėjus, individualių nuotekų tvarkymo įrenginių montuotojus, įmones, vykdančias tokių įrenginių techninio aptarnavimo darbus, ir kitas įstaigas, dalyvaujančias tvarkant individualias nuotekas, jau nuo dabar pradėti naudotis sukurta informacine sistema.

NTIS internetinėje svetainėje taip pat pateikiami atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus.

Šioje informacinėje sistemoje taip pat turi registruotis ir individualių nuotekų tvarkymo įrenginių montuotojai bei įmonės, vykdančios tokių įrenginių techninio aptarnavimo darbus.

Detalias instrukcijas, kaip paslaugų teikėjams prisijungti prie informacinės sistemos, galima rasti jos internetinėje svetainėje esančiame Naudotojo vadove.

Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, savivaldos institucijos kartu su jų įsteigtomis nuotekų tvarkymo įmonėmis, pasinaudodami NTIS kaupiama informacija, galės matyti rizikingas vietas ir laiku imtis prevencinių veiksmų suvaldyti potencialius taršos šaltinius.

Tikimasi užkardyti atvejus, kuomet nelegalūs nuotekų vežėjai arba privatūs asmenys nuotekas išleidžia tam neskirtose vietose, atsiras galimybė kontroliuoti, ar įrenginiuose nuotekos išvalomos pagal teisinį reglamentavimą ir įrenginio dokumentuose nurodytą išvalymo lygį.

Gyventojams, turintiems individualių nuotekų tvarkymo įrenginius, t. y. nuotekų paslaugų gavėjams, nėra būtinybės jungtis prie šios informacinės sistemos. Tačiau sistemos internetinėje svetainėje ir neprisijungę vartotojai paieškos skiltyje galės rasti informaciją apie legalius nuotekų vežėjus, apie įrenginių montuotojus ir individualių nuotekų tvarkymo įrenginių tipus. Norintys prisijungti prie NTIS gyventojai tai gali padaryti per Elektroninių valdžios vartų portalą. Tuomet jie galės matyti savo individualių nuotekų tvarkymo įrenginių aptarnavimo informaciją, įsitikinti, ar nuotekas išvežė legalūs vežėjai.

Pagal Aplinkos ministerijos informaciją