Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Paskelbta naujausia Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita

2024-03-25

© Asociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Aplinkos apsaugos agentūros savo puslapyje paskelbė naujausią patikslintą Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaitą už 1990–2022 m. laikotarpį. Ši ataskaita buvo pateikta ir Europos Komisijai. Su išsamia ataskaita anglų kalba galima susipažinti ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaitos - Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt)

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Taip pat buvo atnaujintas interaktyvus įrankis švieslentė ŠESD kiekio švieslentės - Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt), kurioje galima patiems analizuotis Nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje pateikiamus bendrus duomenis.

Švieslentėje, pateikiami detalūs viso Nacionalinės ŠESD apskaitos laikotarpio (1990–2022 m.) duomenys. Kairėje švieslentės pusėje, pasirinkus norimą laikotarpį, galima analizuoti susidariusio ŠESD kiekio pokytį pagal sektorius. Dešinėje švieslentės dalyje, pasirinkus norimus metus, duomenis galima analizuoti pagal dujas (CH4, CO2, N2O, fluorintos dujos) ir sektorius.

Pagal patikslintus ir atnaujintus duomenis 2022 metais Lietuvoje į atmosferą pateko 18,9 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – apie 6 proc. mažiau nei 2021 m.

Daugiausiai ŠESD susidarė transporto (32 proc.), energetikos (30 proc.) ir žemės ūkio (21 proc.) sektoriuose. Kiek mažiau ŠESD išmetė pramonės (12 proc.) ir atliekų (4 proc.) sektoriai.

Lyginant su 2021 m. ŠESD kiekis mažėjo visuose šalies ūkio sektoriuose – energetikos (-7 proc.), transporto (-2 proc.), pramonės (-17 proc.), žemės ūkio (-6 proc.) atliekų (-4 proc.).

Pagal absoliučius dydžius labiausiai emisijos sumažėjo pramonės sektoriuje (0,46 mln. tonų CO2 ekv.). Tai daugiausiai susiję su chemijos pramonės gamybos apimčių mažėjimu ir tuo, kad šiluminėse elektrinėse buvo pagaminta mažiau elektros energijos deginant iškastinį kurą (0,21 mln. tonų CO2 ekv.).

Siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, Paryžiaus susitarimo ir atitinkamų ES teisės aktų reikalavimus, ataskaitoje stebimas ir vertinamas antropogeninės kilmės išmetamų ir absorbuojamų ŠESD kiekis ir jo pokytis visuose Lietuvos ūkio sektoriuose.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija