Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje diegiama tręšimo planavimo funkcija

2023-11-14

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) informuoja, kad Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje Trąšų naudojimo apskaitos posistemyje nuo 2023 m. lapkričio 20 d. bus įdiegta Tręšimo planavimo funkcinio komponento (TPFK) beta versija. Žemdirbiai kviečiami naudotis TPFK beta versija ir prisidėti prie jos testavimo.

Žemės ūkio veiklos subjektai, įvertinę dirvožemio agrochemines savybes ir jame esančias maistines medžiagas, priešsėlį, auginamas kultūras, planuojamą derlių, galės sudaryti tręšimo planą, apskaičiuodami optimalias tręšimo normas pagal veikliąsias medžiagas – azotą, fosforą ir kalį, ir trąšų kiekius 1 ha (kg/ha arba t/ha). Tręšimo planai sudaromi remiantis vidutinėmis lauko charakteristikomis, o duomenis kol kas bus galima įvesti tik rankiniu būdu.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tręšimo planas sudaromas pagal Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojų parengtą Vieningą tręšimo planų sudarymo metodiką. Su šia metodika galite susipažinti paspaudę nuorodą.

Iki 2024 m. liepos mėn. TPFK funkcionalumas bus išplėstas dirvožemio ir agrocheminiais rodikliais, kurie bus imami iš dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT ir dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinio DirvAgroch_DR10LT duomenų bazių. Taip pat bus galimybė automatiškai tikslinti lauko tręšimo planą pagal turimus dirvožemio ir agrocheminių tyrimų duomenis, todėl TPFK naudojimas bus patogesnis.

Norint įvesti informaciją apie panaudotas trąšas, atvertoje lentelėje „Lauko atributai“ reikia pasirinkti skirtuką „Tręšimo apskaita“.

Beje, tręšimo plano sudarymas per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą nėra privalomas. Žemdirbiai kviečiami naudotis TPFK beta versija ir prisidėti prie jos testavimo. Pastebėjimus ir pasiūlymus galima pateikti el. pašto adresu [email protected].

ŽŪIKVC informacija