Birželio 12 d., trečiadienis | 24

LŽŪKT tiria individualių nuotekų valymo įrenginių nuotekų kokybę

LŽŪKT informacija
2024-05-31

Asmenys savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius, ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus turi atlikti į aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimą laboratorijose. Tai padaryti galima tik laboratorijose, turinčiose teisę atlikti privalomų parametrų tyrimus individualiems nuotekų valymo įrenginiams. Viena jų – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) laboratorija. Ką vertėtų žinoti?

Šis tyrimas parodo, ar išleidžiamas į aplinką išvalytas vanduo atitinka normas ir neteršia aplinkos. Tokią prievolę nustato Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Beje, įsirengusieji rezervuaro tipo individualių nuotekų tvarkymo įrenginius tokio tyrimo neprivalės atlikti, nes šie įrenginiai neišleidžia vandens į aplinką.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kaip užsisakyti nuotekų tyrimą?

Individualių nuotekų tyrimą galima užsisakyti per Aplinkos ministerijos sukurtą įrankį Nuotekų tvarkymo informacinę sistemą (NTIS). Individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkai prie šios sistemos gali prisijungti per Elektroninių valdžios vartų platformą. Jungtis neprivaloma, tačiau prisijungus prie šios sistemos, yra daug patogumų:

  • savininkas ar jo (jų) įgaliotinis gali matyti informaciją apie visus valymo įrenginius vienoje vietoje (jeigu turi ar valdo ne vieną įrenginį), gali stebėti jų aptarnavimą;
  • užsakyti įrenginio aptarnavimo (taip pat ir nuotekų vežimo) paslaugas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik dėl NTIS užsiregistravusių paslaugų teikėjų galima garantuoti, kad jie paslaugas teikia skaidriai, sistemos pagalba jų atliekamas nuotekų tvarkymo procesas yra atsekamas iki galo;
  • užsakyti ir išvalytų nuotekų laboratorinių tyrimų paslaugą.

Turite daugiau klausimų nei atsakymų – kreipkitės į LŽŪKT

LŽŪKT laboratorijoje, turinčiai Aplinkos apsaugos agentūros leidimą ir įtrauktai į NTIS sistemą, atliekamos biocheminio deguonies sunaudojimo BDS7, skendinčių medžiagų SM, suminio fosforo P ir suminio azoto N tyrimai. Tyrimų rezultatai bus tiesiogiai įkelti į NTIS sistemą.

Kreipiantis dėl nuotekų tyrimo į LŽŪKT laboratoriją, atsižvelgiama į užsakovo gyvenamąją vietą ir nuotekų ėminiui paimti paskiriamas artimiausiai dirbantis technologinių paslaugų konsultantas, turintis leidimą teikti šią paslaugą. Dėl paslaugos galima kreiptis ir tiesiogiai į savo ar artimiausio rajono LŽŪKT biurą bei susiderinti ėminių paėmimo laiką. Paslaugos kaina – 97 EUR (be PVM). Kontaktus rasite www.lzukt.lt/kontaktai.

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas per Elektroninių valdžios vartų platformą galės prisijungti prie NTIS ir susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais. Jeigu rezultatai neatitinka normų, individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas privalės kreiptis į šį įrenginį prižiūrinčius specialistus ir vėl pakartoti tyrimą.

Ką svarbu žinoti apie nuotekų ėminių ėmimą?

Nuotekų ėminius tyrimui gali imti tik Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios įmonės darbuotojai. Ėminys imamas iš nuotekų valymo įrenginio kontrolinio mėginių ėmimo šulinio.

Jeigu kontrolinis mėginių ėmimo šulinys neįrengtas, nuotekų ėminys gali būti imamas ištekėjimo žiotyse, jeigu jos nepatvenktos. Valymo įrenginio savininkas prieš imant nuotekų ėminį turėtų paruošti ėmimo vietą taip, kad būtų galima po ištekėjimo vamzdžiu įrengti indą (5–10 l talpos), per kurį vanduo ištekėtų iš žiočių. Mėginys pasemiamas iš šio indo. Taip išsprendžiama problema, kai iš valymo įrenginio išteka mažas kiekis vandens.

Taip pat ėminys gali būti paimamas iš pačio valymo įrenginio. Prieš imant mėginį, sustabdoma aeracija ir apie 10–20 min. palaukiama. Svarbu, kad vandens paviršiuje nebūtų išplaukusio dumblo. Jei dumblo nedaug, galima paviršių sudrumsti ir palaukti (apie 30 min.), kol dumblas nusės. Normaliai veikiančio įrenginio nusodintuve (iš kur gali būti imamas ėminys) matomas dumblo sluoksnis turi būti ne aukščiau 10 cm nuo vandens paviršiaus, virš jo – skaidrus vanduo.

Išsitirti nuotekas rekomenduojame ne tik todėl, kad tai padaryti įpareigoja įstatymas, o kad sodybų savininkai, įsirengę individualių nuotekų valymo įrenginius, būtų tikri, ar neteršia aplinkos, kurioje gyvena, ar buityje naudoja tinkamas priemones (įvairius valiklius, skalbimo priemones), kurie taip pat gali kelti grėsmę vandens kokybei.

LŽŪKT laboratorija aprūpinta viena moderniausių tyrimų įrangų. Dirbame jau penkerius metus. Patirtis, kokybė, operatyvumas – laboratorijos darbuotojai pasiryžę padėti čia ir dabar. Taigi, rūpesčius dėl nuotekų paėmimo ir ištyrimo patikėkite kvalifikuotiems LŽŪKT specialistams.

LŽŪKT informacija