Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kokie bus reikalavimai sunaudojantiems 10 kub. m. ir daugiau vandens per parą iš paviršinio vandens telkinio

LŽŪKT informacija
2023-07-10

Sunaudojate 10 m3 ir daugiau vandens per parą iš paviršinio vandens telkinio? Dar galima teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo pakeitimų.

Aplinkos ministerija parengė Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo pakeitimus, kurie nustato vandens naudojimo apskaitos tvarkymo reikalavimus ūkio subjektams, sunaudojantiems ar planuojantiems sunaudoti 10 m3 ir daugiau vandens per parą iš vieno paviršinio vandens telkinio. Jie įsigalios nuo 2024 metų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Numatytais pakeitimais siekiama tausoti ir racionaliai naudoti vandens išteklius, užtikrinti, kad paviršinio vandens išgavimas ir naudojimas netrikdytų paviršinio vandens telkinio ir su juo susijusių vandens telkinių ar teritorijų hidrologinio režimo, neblogintų jo būklės.

Aprašo nuostatos keičiamos atsižvelgus į 2022 m. birželio 30 d. priimtus Lietuvos Respublikos vandens įstatymo pakeitimus.

Siūlomi reikalavimai, kaip ūkininkai, įmonės, gyventojai, naudojantys paviršinius vandens telkinius vandeniui išgauti ar paimti, taip pat praleidžiantys paviršinį vandenį per hidrotechninius statinius ir naudojantys jį hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, turės apskaityti paimto vandens kiekius.

Apskaita pagal vandens kiekio matavimo prietaisų duomenis

Naudojamo vandens kiekio apskaitą, priklausomai nuo to, kaip vanduo išgaunamas iš paviršinių vandens telkinių – stacionariomis ar mobiliomis priemonėmis arba kokią veiklą vykdant vanduo naudojamas, numatoma tvarkyti pagal vandens kiekio matavimo prietaisų duomenis. Vandens kiekį siūloma apskaičiuoti pagal vandens išgavimo priemonių techninius arba fizinius rodiklius, aprašo priede pateiktą formulę arba tvenkinio fizinius parametrus.

Siūlomi pakeitimai įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d.

Pastabas ir pasiūlymus Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo pakeitimų projektui galima teikti iki liepos 19 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją