Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Keičiamas natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapis

2024-05-02

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Parengti natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų žemėlapių pakeitimai. Pažymėtina, kad žemėlapių tikslinimas neturi galutinio termino. Šis procesas vyksta nuolat, atsižvelgiant į kintančią gamtinę situaciją, kai natūralių pievų ir ganyklų arba pelkių ir šaltinynų teritorijos susiformuoja, išnyksta arba keičiasi jų ribos, taip pat į teisinio reglamentavimo pokyčius.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Žemėlapiai ir jų pakeitimai viešinami svetainėse: https://biomon.lt/szns (sklypą galite surasti paieškos laukelyje įvedus sklypo unikalų numerį; pakeitimai matomi kaip atitinkamais sutartiniais ženklais pažymėti plotai. Detalesnė instrukcija kaip naudotis žemėlapiu pateikiama kairėje žemėlapio pusėje spustelėjus mygtuką "Išsamiau"), taip pat www.geoportal.lt/map (duomenų rinkinyje Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos).

Informaciniai pranešimai taip pat bus skelbiami ir nacionaliniame bei vietiniuose rajonų laikraščiuose. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu viešinamas tik įsakymo pakeitimas, kuris bus patvirtintas ne anksčiau kaip 20 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo.

Žemėlapiai keičiami VSTT iniciatyva, nes atsirado pagrįstų aplinkybių, taip pat gavus suinteresuotų asmenų pranešimus, pavyzdžiui, kad natūralios pievos ir ganyklos buvo sunaikintos.

Primename, kad minėti žemėlapiai rengiami arba keičiami vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymų ir šių žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu. Patvirtinus žemėlapių pakeitimus informacija apie natūralių pievų ir ganyklų žemėlapio pakeitimus bus perduota Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, tuomet įstatymų numatyta tvarka bus patikslinti Nekilnojamojo turto registro duomenys.

Pažymėtina, kad žemėlapių tikslinimas neturi galutinio termino. Šis procesas vyksta nuolat, atsižvelgiant į kintančią gamtinę situaciją, kai natūralių pievų ir ganyklų arba pelkių ir šaltinynų teritorijos susiformuoja, išnyksta arba keičiasi jų ribos, taip pat į teisinio reglamentavimo pokyčius. Parengtame pirmajame pakeitimų pakete neplanuojama nustatyti jokių naujų natūralių pievų ir ganyklų arba pelkių ir šaltinynų teritorijų, tik panaikinamos kai kurios anksčiau nustatytos teritorijos arba koreguojamos jų ribos.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys ir toliau galės teikti argumentuotus prašymus dėl patvirtintų pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių tikslinimo. Prašyme turėtų būti nurodytas žemės sklypų, į kuriuos patenka koreguotinos arba įtrauktinos teritorijos, unikalus numeris, atstovavimo pobūdis (nuosavybės teisė arba atstovavimas pagal įgaliojimą), išdėstyti argumentai, kodėl žemėlapis turi būti keičiamas.

Parengta pagal Valstybinės saugojimų teritorijų tarnybos informaciją