Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Kaip sužinoti, ar sklypas patenka į saugomą teritoriją?

2023-10-17

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Savininkai, prieš vykdydami veiklą saugomoje teritorijoje, turėtų dar kartą atvirose duomenų bazėse prevenciškai pasitikrinti – ar jų sklype nėra saugomų gamtos vertybių.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kaip sužinoti, ar sklypas patenka į saugomą teritoriją?

Pirmiausia reikėtų internete pasitikrinti LR saugomų teritorijų valstybės kadastre (STVK) (https://stvk.lt/map ). Tai yra oficialus duomenų šaltinis apie saugomas teritorijas. Jame registruojami rezervatai, draustiniai, gamtos paveldo objektai, valstybiniai parkai, pajūrio juosta, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos, atkuriamieji ir genetiniai sklypai, valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų funkcinio prioriteto zonos, valstybinių rezervatų, valstybinių draustinių, gamtos paveldo objektų, valstybinių parkų, biosferos rezervatų buferinės apsaugos zonos, taip pat tinklo „Natura 2000“ teritorijos.

Neseniai modernizuotame Saugomų teritorijų valstybės kadastre galima prašyti išrašo „Ar sklypas patenka į saugomą teritoriją“, naršyti atnaujinto funkcionalumo STVK žemėlapyje, parsisiųsti LR STVK erdvinius duomenis, prašyti statistinės informacijos ataskaitų bei išrašų apie STVK objektus ir kt.

Kaip sužinoti, ar sklype yra saugoma rūšis ar buveinė?

Kalbant apie biologinę įvairovę, reikėtų pasitikrinti duomenis interaktyvioje Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) ( https://sris.am.lt/). Į šią sistemą suvedami aktualūs duomenys apie saugomų rūšių radavietes ir stebėjimus. Prisijungęs prie šios sistemos sklypo savininkas gali gauti išrašą, ar jo sklype yra kokios nors saugomos rūšies radavietė. Žemės savininkas turi pats domėtis, kad sužinotų, kas jo teritorijoje yra saugoma ir atitinkamai pagal tai planuoti ūkinę veiklą, pavyzdžiui, sužinoti – ar galima kirsti mišką, kada ir kaip tai daryti, kad nebūtų neigiamo poveikio gamtai.

Kur rasti buveinių apsaugai svarbias teritorijas?

„Natura 2000“ Europos Bendrijos svarbos buveinių inventorizacijos duomenys (buveinių žemėlapiai) pateikiami interneto svetainėje https://www.geoportal.lt. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos, kurioms yra patvirtinti apsaugos tikslai, skelbiamos svetainėje https://biomon.lt. Čia yra Lietuvos biologinės įvairovės duomenų bazė, saugomų teritorijų žemėlapiai, visa kita informacija. Šioje svetainėje be specialaus slaptažodžio gali naršyti kiekvienas asmuo, kuriam ši informacija yra aktuali.

Ar mano sklypas patenka į pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų teritorijų žemėlapius?

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pradėjo tvirtinti pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), žemėlapius. Informaciją apie natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius galite rasti - https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu nepavyksta prisijungti prie minėtų su gamtosauga susijusių duomenų bazių, reiktų kreiptis į tarnybą – [email protected] ar artimiausią saugomų teritorijų direkciją - https://vstt.lrv.lt/lt/saugomu-teritoriju-direkciju-kontaktai , kad būtų suteikta jums reikiama informacija.

Parengta pagal Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos informaciją