Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Jei pirmą kartą sertifikuojate ekologinę gamybą

2023-01-26

Norint pirmą kartą sertifikuoti ekologinę gamybą, reikia visų pirma susipažinti su šiam gamybos būdui keliamais reikalavimais, tada atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus ir pateikti nustatytus dokumentus.

Ekologinė augalininkystė ir gyvulininkystė

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Norint pradėti sertifikuoti šias veiklas, reikia atlikti du pagrindinius veiksmus. Visų pirma, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) einamaisiais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus. Deklaravimo laikotarpis, terminai ir sąlygos kasmet nustatomi žemės ūkio ministro įsakymu. Informacija apie deklaravimo pradžią ir sąlygas skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) interneto svetainėse.

Antras veiksmas – kontrolės institucijai „Ekoagros“ pateikti nustatytus dokumentus: deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą (forma F-003), jos priedus, taip pat sumokėti nustatytus mokesčius. Detalesnę informaciją ir dokumentų formas galima rasti „Ekoagros“ interneto svetainės www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ / „Pradedantiems ekologiškai ūkininkauti“.

Nauja yra tai, kad nuo šiol pradėti ekologinės augalininkystės ir gyvulininkystės sertifikavimą galima ištisus metus. Tik yra kelios išlygos.

Atlikus visus veiksmus laiku – ekologinės gamybos sertifikatas tais pačiais metais

Svarbu atkreipti dėmesį, jog nuo to, kada veiklos vykdytojas atliks visus privalomus veiksmus, priklausys, kada bus atliktas sertifikavimo procesas bei išduotas ekologinės gamybos sertifikatas.

Atlikus visus išvardytus veiksmus žemės ūkio ministro įsakymu nustatytu kasmetiniu žemės ūkio naudmenų deklaravimo laikotarpiu – ūkis kaip ekologinis bus sertifikuotas ir sertifikatas bus išduotas tais pačiais metais.

Šiuo laikotarpiu deklaruoti galima prisijungus pačiam prie PPIS per Elektroninių valdžios vartų portalą arba atvykti į savivaldybės, kurioje registruotas žemės ūkio valdos centras, seniūniją. Deklaruojant labai svarbu Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje sutartiniais kodais EKS ir DKS pažymėti norimus ekologiškai sertifikuoti laukus, taip pat pažymėti ūkinių gyvūnų rūšį, jei ketinama ir juos sertifikuoti.

Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis skaičiuojamas nuo paraiškos patvirtinimo PPIS datos.

Galima augalininkystės ir gyvulininkystės sertifikavimą pradėti ir po deklaravimo

Visus augalininkystės ir gyvulininkystės sertifikavimo pradžiai reikalingus veiksmus galima atlikti ir kai vienas žemės ūkio naudmenų deklaravimo laikotarpis jau pasibaigė, o kitas dar neprasidėjo.

Po deklaravimo pabaigos iki kitų metų kovo 1 d. savivaldybės, kurioje registruotas pareiškėjo žemės ūkio valdos centras, seniūnijoje darbuotojai, PPIS prisijungę prie pareiškėjo einamaisiais pateiktos paraiškos, sutartiniais kodais EKS ir DKS gali pažymėti norimus sertifikuoti laukus ir (ar) pažymėti norimą sertifikuoti ūkinių gyvūnų rūšį.

Nuo kovo 2 d. iki naujo žemės ūkio naudmenų deklaravimo pradžios, kai PPIS neveikia dėl atnaujinimo darbų, pradėti ekologinės gamybos sertifikavimą galima pateikus nustatytus dokumentus „Ekoagros“.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiais išvardytais atvejais norintysis sertifikuotis bus įtrauktas į „Ekoagros“ kontroliuojamų veiklos vykdytojų sąrašą, tačiau sertifikavimas bus atliekamas ir sertifikatas išduodamas tik PPIS prasidėjus naujam Paraiškų teikimo laikotarpiui. Naudinga tai, kad nuo paraiškos patvirtinimo datos bus skaičiuojamas perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpis.

Minėtais atvejais pradėjus sertifikavimo veiksmus NMA nemokės ekologinio ūkininkavimo išmokų. Išmokos galės būti mokamos tik šiuos plotus deklaruojant kitų metų paraiškoje.

Kitos ekologinės gamybos sritys: produktų tvarkymas, viešasis maitinimas

Ekologiškų produktų tvarkymas apima kelias veiklas: tai produktų paruošimas, sandėliavimas, platinimas / pateikimas rinkai, importas ir eksportas. Norint sertifikuoti vieną ar kelias iš šių veiklų, reikia tik pateikti nustatytus dokumentus „Ekoagros“.

„Ekoagros“ taip pat sertifikuoja ekologišką viešąjį maitinimą. Tai dar nauja Lietuvoje sertifikavimo sritis, nes ilgus metus strigus dėl sudėtingumo pokyčiai įvyko tik 2021 m., kai įsigaliojo moderni ir nesudėtingai įgyvendinama sertifikavimo tvarka pagal naujas taisykles. Yra sukurta atskira sertifikavimo ir ženklinimo sistema.

Dokumentus šių sričių sertifikavimui galima teikti ištisus metus. Daugiau informacijos – www.ekoagros.lt skyreliuose „Ekologiškų produktų tvarkymas“, „Importas, eksportas“, „Ekologiškas viešasis maitinimas“.

Laukinės augalijos rinkimas, bitininkystė, žuvininkystė

Pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti laukinės augalijos rinkimo veiklą, bitininkystę arba žuvininkystę pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus dokumentus gali teikti ištisus metus.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su kontrolės institucija, sudaryta galimybė visiems veiklos vykdytojams naujienas ir dokumentus iš „Ekoagros“ gauti elektroniniu paštu. Norint pasinaudoti šia galimybe tereikia užpildyti, pasirašyti ir pateikti specialią formą-sutikimą.

EKOagros informacija