Vasario 04 d., šeštadienis | 23

Išvalytos nuotekos nebus naudojamos žemės ūkio žemei drėkinti

2022-10-12

© Asociatyvi Agroakademija.lt nuotr.
Lietuvoje kaip ir iki šiol papildomai išvalytos miesto nuotekos nebus pakartotinai naudojamos žemės ūkio paskirties žemei drėkinti. Įvertinus visus mūsų šalies vandens išteklius, įskaitant naudojamus žemės ūkyje bei atsižvelgus į klimato sąlygas nustatyta, kad tokio poreikio nėra, praneša Aplinkos ministerija.

Tai numato aplinkos ministro Simono Gentvilo pasirašytas įsakymas, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Priimtas sprendimas, kad atsižvelgiant į Reglamente nustatytus kriterijus centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis surinktosnuotekos Lietuvoje pakartotinai nebus naudojamos drėkinimui žemės ūkyje.

Aplinkos apsaugos agentūrai suteikti įgaliojimai bendradarbiauti su kitomis ES šalimis narėmis, jei joms susidūrus su vandens stygiumi iškiltų poreikis žemės ūkio paskirties žemei drėkinti naudoti Lietuvos išvalytas nuotekas.

Atkreipiame dėmesį, kad Reglamentas priimtas atsižvelgiant į tai, kad tam tikruose Europos Sąjungos regionuose trūksta vandens. Šis teisės aktas, nustatantis būtiniausius reikalavimus išvalytoms miesto nuotekoms, pakartotinai naudojamoms žemės ūkio paskirties žemei drėkinti, siekiant ES lygiu suvienodinti minimalius kokybinius kriterijus, labai aktualus pietinėms valstybėms narėms, sprendžiančioms vandens trūkumo problemą.

Tačiau jame numatyta, kad kiekviena ES šalis, atsižvelgdama į atitinkamus kriterijus, gali nuspręsti, jog netikslinga naudoti miestų nuotekas žemės ūkio paskirties žemei drėkinti. Lietuva, kartu su kitomis valstybėmis narėmis, nenaudojančiomis miestų nuotekų vandens pakartotinai, aktyviai siekė, kad būtų įtvirtinta ši apsisprendimo išlyga.

Pagal Aplinkos ministerijos informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.