Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Išregistruojami duomenų neatnaujinę ūkiai

2023-04-04

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC ) informuoja, kad inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas. Pranešime teigiama, kad 2023 m. kovo 31 d. inicijuotas išregistravimas 7 122 ūkiams.

Primenama, kad jeigu iki kitų metų kovo 31 d. ūkininkai neatnaujins ūkių duomenų, ūkiai, kuriems inicijuotas išregistravimas, bus išregistruoti.

Atnaujinti ūkio duomenis galima:

ŽŪIKVC informacija