Vasario 04 d., šeštadienis | 23

Gyventojai ir įmonės Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis galės gauti nemokamai

2022-10-26

© Egidijus Vilkevičius, Agroakademija.lt nuotr.
Vyriausybė pritarė parengtiems Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatų pakeitimams, kurie numato, kad šiame kadastre esantys duomenys nuo šiol yra vieši ir teikiami neatlygintinai, informuoja Aplinkos ministerija.

Kadastro duomenų gavėjams – Lietuvos ar užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinių asmenų struktūriniams padaliniams, kitoms organizacijoms – duomenys bus teikiami pateikus prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju) arba sudarius duomenų teikimo sutartis (daugkartinio duomenų teikimo atveju).

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Taip pat atsisakoma Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre kaupti duomenis apie ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingas upes ar jų ruožus, kadangi šių vandens telkinių sąrašas buvo panaikintas Vyriausybės nutarimu.

Nuo šiol paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų erdvinius duomenis minėtam kadastrui teikia Aplinkos apsaugos agentūra.

Dar vienas pakeitimas – Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre atsisakoma kaupti salų ir jų krantų ribų duomenis kaip specialiuosius kadastro duomenis.

Be to, patikslinamos kadastro objekto išregistravimo nuostatos, įtraukiamos naujos nuostatos dėl kadastro duomenų taisymo, taip pat papildoma nuostata, kad įregistruojant ar tikslinant kadastro objektą Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre būtų prašoma Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pateikti išvadą apie kadastro objekto pavadinimą.

Šių pakeitimų prireikė siekiant įgyvendinti atitinkamas Valstybės informacinių išteklių valdymo ir Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymų nuostatas bei suderinti su Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu.

Aplinkos ministerijos informacija

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.