Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Geoportale – erdviniai duomenys ir smalsuoliui, ir profesionalui

2023-11-30

© Asociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo 2009 m. veikiančiame Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt tiek žemėlapių mėgėjas, tiek ir geografinės informacijos sistemos (GIS) profesionalas gali rasti daug vertingos erdvinės geografinės informacijos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ši virtuali vieta – tai valstybės rengiamų erdvinių duomenų ir su jais susijusių elektroninių paslaugų platforma, veikianti kaip interneto geografinės informacijos sistema. Norint juo naudotis nereikia jokios specializuotos programinės įrangos, visas žemėlapių ir duomenų valdymo funkcijas galima naudoti įprastinėje žemėlapio naršyklėje bei mobilioje geoportal.lt programėlėje.

Naudotojai čia gali rasti erdvinių duomenų standartizuotus aprašus, duomenis peržiūrėti žemėlapyje, parsisiųsti duomenų rinkinius vienu iš daugelio siūlomų formatų, nemokamai naudotis įvairiais geografinės analizės ir matavimo įrankiais.

Nuo Geoportalo sukūrimo pradžios nuolat augo ir plėtėsi viešinamų erdvinių duomenų turinys, didėjo duomenų kiekiai ir dažnėjo jų atnaujinimas. Šiandien portale paruošta naudojimui beveik 400 duomenų rinkinių iš daugiau kaip 50 valstybinių ir savivaldos institucijų. Naudotojai Geoportale gali susikomponuoti sau aktualaus turinio žemėlapį aktyvuojant detalius topografinius ar ortofotografinius naujausius ar istorinius žemėlapius, administracines ribas, Nekilnojamojo turto kadastro sklypus, reljefo, miškų, pasėlių, saugomų teritorijų, kultūros vertybių, upių, ežerų, dirvožemių ir kitus duomenis.

Viena iš naujausių Geoportalo paslaugų – specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plotai, kuriuos galima nagrinėti kartu su kitais teminiais informaciniais sluoksniais ir aiškiai matyti, kuriose vietose ribojama ūkinė veikla.

Šiemet Geoportalo registruotų naudotojų yra beveik 25 000, bei dar apie 40 000 asmenų naudojasi mobiliąja Geoportalo programėle. Nors portalo registruotų naudotojų daugėja, nemažai žmonių vis dar nustemba „atradę“ interneto platybėse tokį unikalų valstybinių duomenų šaltinį. Portale teikiamos daugiau nei 2 000 elektroninių paslaugų.

Šia priemone nuolat naudojasi matininkai, žemėtvarkininkai, geografai, teritorijų planuotojai, turistai, valstybės tarnautojai, mokslininkai bei tiesiog žingeidūs žmonės ir žemėlapių entuziastai. Geoportalas skiriasi nuo daugelio žemėlapių viešinimo sistemų savo atvirumu ir interaktyvumu, nes jo turinys yra integralus – el. paslaugas galima įkomponuoti į kitas informacines sistemas ar pasijungti iš taikomųjų darbastalio ar debesijos aplinkoje veikiančių GIS programų. Verslo sprendimų (startup) vystytojai turi galimybę pritaikyti valstybinius duomenis savo kuriamuose produktuose, detaliai išsinagrinėti duomenų specifikacijas ar atsisiųsti duomenis.

Prisiregistravusieji naudotojai savo sudaromame interaktyviame žemėlapyje gali ne tik naudotis portale viešinamais duomenimis, bet papildomai pridėti ir savo sukauptus geografinius duomenis ar brėžinius. Paruoštą Geoportalo žemėlapį patogu įterpti į rengiamą dokumentą (ataskaitą, diplominį darbą) ar teikiant nuorodą įkelti į interneto svetainę arba socialinių tinklų įrašą.

Daugiausiai duomenų rinkinių teikia Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos – Nacionalinė žemės tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos geologijos tarnyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Valstybinė miškų tarnyba ir kitos. Siekiama, kad duomenų apie aplinką būtų kuo daugiau. Pagal ES aplinkos direktyvas kaupiami erdviniai duomenys apie aplinką: išteklių apskaitos duomenys, duomenys apie aplinkos kokybę bei apie pavojų ar žalą aplinkai, aplinkos tvarkymo priemonės.

Portale skelbiama informacija apie miškų, pievų, pelkių ir kitų žemės dangų ribas, saugomas teritorijas, saugomų rūšių buveines, vandens ir žemės gelmių išteklius – tai daugiausia registracijai ir apskaitai skirti duomenys. Lyginant skirtingų metų duomenų rinkinius galima stebėti, kaip keičiasi situacija, vertinti poveikį aplinkai ir aplinkos kokybės pokyčius.

Analizuojant Geoportalo teikiamus žemėlapius galima įvertinti, ar vietovėje, kurioje gyvename ar norime įsigyti būstą, yra palanki aplinka. Taip pat galima rasti duomenis apie pramoninę taršą, atliekas ir jų tvarkymą, potencialiai pavojingus aplinkai objektus.

Sąsajoje su Teritorijų planavimo ir statybos vartais (www.planuojustatau.lt) Lietuvos erdvinės informacijos portale teikiami registruotų ir rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai – žemėlapiai, kuriuose matyti teritorijos tvarkymo nuostatos, žemės sklypų ir infrastruktūros objektų išdėstymo, naudojimo ir apsaugos sąlygos bei tvarka, o taip pat ir pertvarkomos Žemės informacinės sistemos (ŽIS) valstybinės žemės sklypai ir plotai. Būtent šiame portale galima matyti visus valstybinės žemės sklypus, kurie nuo 2024 m. sausio 1 d. bus perduoti savivaldybėms.

Nuo 2024 metų sausio 1 dienos Geoportalo administravimo funkcijas iš valstybės įmonės „Žemės ūkio duomenų centras“ perims Aplinkos ministerijai pavaldi viešoji įstaiga „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“. Bus užtikrinama Geoportalo tęstinė veikla administruojant, atnaujinant ir papildant viešinamų valstybinių erdvinių duomenų turinį, toliau vystomos naudotojams skirtos elektroninės paslaugos.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija