Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Gavau pranešimų apie SŽNS plotus mano sklype. Ką daryti?

2024-01-18

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Pastaruoju metu kilo didžiulis susirūpinimas tarp privačių žemių savininkų, kurie gavo laiškus apie jų valdoje esančias natūralias pievas ir ganyklas, pelkes ir šaltinynus. Kas žinotina?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tokiose privačiose valdose taikomos Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), apsaugančias šias svarbias ekosistemas, neleidžiančias jų sunaikinti.

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, natūralių pievų ir ganyklų plotai palaipsniui mažėja, nes žemės ūkiui intensyvėjant pievos suariamos ir persėjamos. Pelkių ir šlapynių vaidmuo yra labai svarbus: jos palaiko biologinę įvairovę, valo vandenį, reguliuoja potvynius, švelnina klimato kaitą ir teikia įvairią ekologinę ir ekonominę naudą.

Natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai – tai neatskiriama Lietuvos kraštovaizdžio dalis. Šios ekosistemos atlieka svarbų vaidmenį gamtoje ir mūsų visų gyvenime. Sugerdamos anglies dvideginį iš atmosferos ir stabilizuodamos drėgmės režimą, jos yra svarbios daugelio organizmų rūšių, įskaitant paukščius ir natūralius augalų apdulkintojus, buveinės.

Klimato kaitos akivaizdoje ir siekiant užtikrinti šių ekosistemų stabilumą, buvo imtasi teisinės šių teritorijų apsaugos.

Įgyvendinant Vyriausybės nutarimą dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VSTT) patvirtino pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), žemėlapius.

Patvirtinti pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiai gali būti tikslinami VSTT iniciatyva atsiradus pagrįstoms aplinkybėms arba atsižvelgiant į argumentuotus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, vadovaujantis minėtu žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys, radę klaidų patvirtintuose pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiuose, gali pagal aprašo 33 punktą pateikti Tarnybai argumentuotus prašymus dėl pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių keitimo – teritorijų ribų koregavimo, teritorijų išėmimo arba įtraukimo. Prašyme turėtų būti nurodytas žemės sklypo(-ų), į kurį(-iuos) patenka koreguotinos arba įtrauktinos teritorijos, unikalus numeris, atstovavimo pobūdis (nuosavybės teisė arba atstovavimas pagal įgaliojimą), išdėstyti argumentai, kodėl žemėlapis turi būti keičiamas.

Jei kilo klausimų, perskaitykite DAŽNAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS rubrikoje „Informacija dėl pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių“.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija