Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Europos Komisija siūlo naujas taisykles gyvūnų gerovei padidinti

2023-12-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Europos Komisija pasiūlė didžiausią per 20 metų ES gyvūnų gerovės taisyklių, taikomų vežant gyvūnus, reformą ir pirmą kartą siūlo naujas ES taisykles dėl šunų ir kačių gerovės.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kaip paskelbta strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“, Europos žaliojo kurso tvaraus žemės ūkio ir maisto gamybos darbotvarkėje, praeitą savaitę Europos Komisija pasiūlė didžiausią per 20 metų ES gyvūnų gerovės taisyklių, taikomų vežant gyvūnus, reformą.

Europos Komisija taip pat pirmą kartą siūlo naujas ES taisykles dėl šunų ir kačių, kurie ekonominiais tikslais veisiami, laikomi ir parduodami kaip gyvūnai augintiniai, gerovės ir atsekamumo.

Galiausiai Europos Komisija siūlo imtis tolesnių veiksmų, kad būtų atsižvelgta į Europos piliečių iniciatyvą „Kailiams Europoje – ne“, kurioje raginama ES uždrausti kailinių gyvūnų auginimą ir gaminių, kuriuose yra tokio kailio, pardavimą bendrojoje rinkoje. Europos Komisija palankiai vertina šią iniciatyvą ir pripažįsta, kad gyvūnų gerovė ir toliau kelia didelį susirūpinimą Europos piliečiams.

Geresnės gyvūnų vežimo taisyklės

Galiojančioms ES gyvūnų vežimo taisyklėms – 20 metų. Jos nebeatspindi dabartinių realijų, naujausių mokslinių įžvalgų ir rekomendacijų, tvarumo tikslų ar pagrįstai piliečiams susirūpinimą keliančių klausimų dėl gyvūnų gerovės. Todėl šiandienos pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms sritims, kurios yra labai svarbios siekiant tinkamai užtikrinti vežamų gyvūnų gerovę:

  • bus sutrumpintas kelionės laikas, o ilgų kelionių metu gyvūnai turės būti iškraunami pailsinti, pašerti ir pagirdyti. Specialios taisyklės bus taikomos skerstiniems ir pažeidžiamiems gyvūnams, pvz., nenujunkytiems veršeliams ir vaikingiems gyvūnams;
  • bus padidintas ir kiekvienai rūšiai pritaikytas skirtingiems gyvūnams užtikrinamas minimalus plotas;
  • bus taikomos griežtos sąlygos vežant gyvūnus ekstremalioje temperatūroje, pvz., jei temperatūra aukštesnė nei 30 laipsnių, bus leidžiama vežti tik naktį. Be to, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, kelių transporto priemonės turi būti uždengtos ir oro cirkuliacija gyvūnų skyriuje turi būti kontroliuojama, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo žvarbaus vėjo kelionės metu. Jei temperatūra nukrenta žemiau –5 °C, be pirmiau minėtų priemonių, kelionė turi trukti ne ilgiau kaip devynias valandas;
  • bus sugriežtintos gyvų gyvūnų eksporto iš Europos Sąjungos taisyklės, nustatant geresnę kontrolę trečiosiose šalyse, kad ji atitiktų ES taikomus standartus;
  • siekiant palengvinti transporto taisyklių vykdymo užtikrinimą reikia maksimaliai išnaudoti skaitmenines priemones (pvz., transporto priemonių buvimo vietos nustatymas tikruoju laiku, centrinė duomenų bazė).

Dabartinių ES gyvūnų vežimo taisyklių peržiūrą padės padidinti kasmet į ES ir iš jos vežamų 1,6 mlrd. gyvūnų gerovę.

Didesnė šunų ir kačių gerovė

Apie 44 proc. ES namų ūkių turi gyvūną augintinį. Prekyba šunimis ir katėmis pastaraisiais metais labai išaugo ir jos metinė vertė siekia 1,3 mlrd. EUR. Tačiau gyvūnų gerovės standartai, taikomi profesionaliam šunų ir kačių veisimui, auginimui ir pardavimui, įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi. Esama gausių standartų neatitinkančios praktikos ir žiauraus elgesio su gyvūnais įrodymų.

Be to, labai išaugo neteisėta prekyba šunimis ir katėmis – ją paskatino auganti internetinė rinka, kuri dabar sudaro 60 proc. visų šunų ir kačių pardavimų ES. Šiandien paskelbtoje naujoje ataskaitoje smerkiamas neteisėtos prekybos šunimis ir katėmis mastas, taip pat dabartinės spragos, dėl kurių ji yra įmanoma.

Šiandienos pasiūlyme nepristatomos naujos taisyklės piliečiams ir gyvūnų augintinių savininkams. Jame nustatomos vienodos ES šunų ir kačių, veisiamų arba laikomų veisimo įmonėse, gyvūnų augintinių parduotuvėse ir prieglaudose, gerovės taisyklės:

  • pirmą kartą visoje ES šių gyvūnų veisimui, laikymui, priežiūrai ir gydymui bus taikomi būtiniausi standartai;
  • griežti atsekamumo reikalavimai ir automatiniai pardavimo internetu patikrinimai padės valdžios institucijoms kontroliuoti šunų ir kačių veisimą ir prekybą jais, o pirkėjams – patikrinti, ar jie tinkamai paženklinti ir registruoti;
  • valstybės narės turės rengti mokymus gyvūnų prižiūrėtojams, o visi šunį ar katę perkantys asmenys bus informuojami apie atsakingo laikymo svarbą;
  • šunų ir kačių importas turės atitikti lygiaverčius gerovės standartus.

Reakcija į Europos piliečių iniciatyvą „Kailiams Europoje – ne“

Šiandien Europos Komisija taip pat sureagavo į Europos piliečių iniciatyvą. Iniciatyva „Kailiams Europoje – ne“ Europos Komisija raginama imtis veiksmų siekiant uždrausti: i) laikyti ir žudyti gyvūnus vien tik arba daugiausia dėl jų kailio ir ii) ūkiuose užaugintų gyvūnų kailį ir gaminius, kuriuose yra tokio kailio, pateikti ES rinkai. Joje keliamus svarbius klausimus, susijusius su žmonių bei gyvūnų sveikatos ir aplinkos higienos apsauga, Europos Komisija vertins vadovaudamasi bendros sveikatos koncepcija, kurios pagrindinis principas – pripažinimas, kad žmonių bei gyvūnų sveikata ir aplinkos higiena yra neatsiejamai susijusios.

Europos Komisija pavedė EFSA pateikti mokslinę nuomonę dėl ūkiuose auginamų kailinių gyvūnų gerovės. Remdamasi šia moksline informacija ir ekonominio bei socialinio poveikio vertinimu, Europos Komisija praneš apie tinkamiausius veiksmus.

Europos Komisijos informacija