Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Daugiau kaip 5 tūkstančiai žemės ūkio valdų bus išregistruotos

2024-01-03

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimas, praneša VĮ Žemės ūkio duomenų centras.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Žemės ūkio valdos valdytojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis. Nustačius, kad jie nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, inicijuojamas jos išregistravimas. Jeigu iki metų pabaigos valdos valdytojas neatnaujina duomenų, valda išregistruojama.

Kaip teigiama pranešime, VĮ Žemės ūkio duomenų centras inicijavo 5 082 valdų (pernai buvo 4 988 valdų), kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimą.

Jeigu šių valdų duomenys nebus atnaujinti, 2024 m. gruodžio 31 d. valdos bus išregistruotos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Atskiri pranešimai apie valdos išregistravimą valdos valdytojams nebus siunčiami.

Atnaujinti valdos duomenis galima:

– seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras;

– VĮ Žemės ūkio duomenų centrui pateikus prašymą nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti. Prašymų pavyzdines formas galite rasti čia ;

– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio valdą ir (arba) ūkininko ūkį, atnaujinti jų duomenis pateikimas, duomenų peržiūra“.

Svarbu laikytis nustatytų reikalavimų ir atnaujinti valdų duomenis kiekvienais metais.

Pagal ŽŪIKVC informaciją