Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Dar kartą apie glifosatą

Valstybinė augalininkystės tarnyba
2023-12-21

Europos Komisijos sprendimą dar kartą atnaujinti veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo laikotarpį priėmė keturioms ES valstybėms narėms – Švedijai, Prancūzijai, Nyderlandams ir Vengrijai.

Šiuo metu Lietuvoje žemės, miškų ir ne žemės ūkio paskirties plotuose piktžolėms naikinti iš viso registruoti 27 augalų apsaugos produktai, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas. Tai – viena efektyviausių, plačiai naudojamų priemonių, be kurios augalininkystės ūkiai vargiai ar būtų konkurencingi. Šiuo metu nėra kitos augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos, veiksmingai naikinančios visas daugiametes ir vienametes vienaskiltes bei dviskiltes piktžoles.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

„Europos Komisijos sprendimą dar kartą atnaujinti veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo laikotarpį priėmė keturioms Europos Sąjungos valstybėms narėms – Švedijai, Prancūzijai, Nyderlandams ir Vengrijai – įvertinus naujausius mokslo duomenis, Europos maisto saugos tarnybai padarius išvadas, kad augalų apsaugos produktus, sudėtyje turinčius glifosato, yra saugu naudoti ir Europos cheminių medžiagų agentūrai patvirtinus, kad glifosatas nėra klasifikuojamas kaip kancerogenas, mutagenas arba toksiškas reprodukcijai,“ – sako Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas, pabrėždamas, kad tarnybos specialistai privalės iš naujo įvertinti ir atnaujinti visų augalų apsaugos produktų, turinčių sudėtyje glifosafo, registravimą, atsižvelgiant į Komisijos reglamente pateiktas nuostatas.

Įgyvendinimo reglamente dėl glifosato patvirtinimo atnaujinimo įtrauktos nuostatos, kad vertinant augalų apsaugos produktus, turinčius sudėtyje glifosato, siekiant registracijos atnaujinimo Valstybinė augalininkystės tarnyba ar kitos šalies atsakingos institucijos reikalaus užtikrinti:

  • kad augalų apsaugos produktuose, turinčiuose glifosato, nebūtų nepriimtinų koformuliantų;
  • būtų atliktas glifosato likučių, kurių gali būti sėjomainoje auginamuose augaluose poveikio vartotojams vertinimas;
  • požeminio vandens pažeidžiamose vietovėse ir paviršinių vandenų, pirmiausia naudojamų geriamajam vandeniui ruošti, apsaugą, jei AAP naudojamas ant sandarių paviršių;
  • kad būtų skiriamas dėmesys žolėdžių žinduolių, netikslinių sausumos augalų ir vandens augalų apsaugai bei bioįvairovei išsaugoti. Jei reikia, kad būtų atsižvelgiama į žemės ūkio bei aplinkos sąlygas ir būtų pritaikytos rizikos mažinimo priemonės – naudojamos mažesnės AAP normos, mažiau kartų purškiama ar purškimo dulksnos mažiau patektų už purškiamo lauko ribų.

Augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra glifosato, draudžiama naudoti pasėliams desikuoti prieš derliaus nuėmimą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas AAP naudojimo būdams, kuriuos taiko neprofesionalūs naudotojai.

Turi būti užtikrinta, kad augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra glifosato, naudojimas būtų sumažintas arba uždraustas viešuose parkuose ir soduose, sporto, rekreacijos aikštynuose, mokyklų aikštynuose ir vaikų žaidimų aikštelėse bei vietose arti sveikatos priežiūros įstaigų.

Informacija apie šiuos ir kitus registruotus augalų apsaugos produktus galite rasti Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Prieš naudodami AAP visada atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Naudojant ir saugant AAP būtina griežtai laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, Facebook ir LinkedIn paskyrose

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija