Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Dalyvaukite projekte ir konsultuokitės nemokamai

Ramunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė
2024-01-19

© Šilutės rajono ūkininkai dalijasi patirtimi. Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Ūkininkai, ypač smulkių ūkių šeimininkai, siekiantys gerinti ūkio veiklos rezultatus, labiau įsigilinti į aplinkos apsaugos reikalavimus ar ketinantys taikyti inovatyvias technologijas, kviečiami iki 2024 metų kovo pasinaudoti Žemės ūkio ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų skirta parama ir dalyvauti projekte „Žemdirbių konsultavimas“. Bus suteiktos nemokamos konsultacijos arba galima dalyvauti seminaruose, ar įsijungti į diskusijų grupių susitikimus, tereikia kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) biurus. Išsamiau apie galimybes kalbamės su įstaigos vyr. gyvulininkystės specialiste ir projekto vadove Daiva Gurauskiene.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Konsultavimo tarnyba „Žemdirbių konsultavimo“ projektą įgyvendina ne pirmus metus. Kiek ši parama aktuali ir naudinga pareiškėjams bei pačiai įstaigai?

Konsultavimo tarnyba pripažinta viena iš konsultavimo paslaugų teikėjų.Parama visuomet naudinga, nes ūkininkaujantiems kyla daugybė klausimų, susijusių su technologijomis, atsiranda naujų reikalavimų, kuriuos reikia įgyvendinti, galų gale kiekvienas ūkis turi savą specifiką, tad ši parama tikrai aktuali. Pareiškėjai, kurie anksčiau pagal šią priemonę teikė paraiškas ir gavo teisę konsultuotis, noriai dalyvauja ir tai išnaudoja. Sulaukiame daug įvairiausių klausimų, mūsų klientai domisi, aktyviai ir drąsiai sako savo poreikius ar nuomonę.

Pagal šį projektąkonsultuojame jau ne vienus metus. Per penkerius metus daugiau nei 12 tūkstančių žemdirbių pasinaudojo šia parama.

Žinoma, ši priemonė naudinga ne tik žemdirbiams, bet ir mums kaip įstaigai. Nors konsultavimo paslaugas žemės ūkio veiklos subjektams teikiame jau tris dešimtmečius, tačiau atsirandančios naujos temos ir iššūkiai mus taip pat skatina nuolat tobulėti.

Kas gali kreiptis paramos ir iki kada?

Ūkininkai, ypač ūkininkaujantys smulkiuose ūkiuose, ir kiti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla bei įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali gauti paramą iki 2024 m. kovo 30 dienos.

Siekiant tvariai ūkininkauti susiduriama su nemenkais iššūkiais. Pagal kokias temas bus teikiamos konsultacijos šį kartą ir kokius privalumus išskirtumėte dalyvaujantiems projekte?

Rinkos sąlygos keičiasi, šiuolaikiniai smulkūs ūkiai persiorientuoja, tampa verslesni – augina ir patys realizuoja produkciją, taip užsukdami smulkaus žemės ūkio verslo ratą. O kas svarbiausia kuriant stabilų, kad ir smulkų verslą ar ūkį – tvarkinga finansinė apskaita – ne tik atsiskaitant VMI, bet ir priimant apgalvotus ir savalaikius sprendimus.

Daug metų dirbdami su ūkininkaujančiais smulkiuose ūkiuose pastebime, kad ūkiai tampa verslesni, tačiau ūkininkai teigia, kad jiems dažnai trūksta žinių ūkio finansinės apskaitos, ekonomikos ir verslumo klausimais, o konsultuotis bijoma, nes manoma, kad konsultacijos gali būti per brangios. Nemažai ūkininkų pakeitė savo nuostatas pradėję su mumis bendradarbiauti ir pasinaudoję remiamomis konsultacijomis – dalyvaudami šiame projekte. Ir šį kartą net kelios remiamos konsultacijų sritys susijusios su verslu, ūkių apskaitos tvarkymu. Žinoma, ypatingas dėmesys skiriamas inovacijoms ir skaitmenizacijai, žemės ūkio naudmenų ir ūkinių gyvūnų deklaravimo klausimams. Taigi konsultacijos bus teikiamos pagal penkias pagrindines temas:

Žemės ūkio verslo planavimas, verslo planų parengimas ir veiklos teisiniai klausimai: ūkio veiklos finansinė, ekonominė analizė ir rekomendacijos; ūkio finansavimo galimybės – investicijų poreikio galimybių vertinimas, ūkio veiklos prognozavimas, ekonominio gyvybingumo rodiklių vertinimas, verslo plano parengimo klausimai, galimi finansavimo šaltiniai ir sąlygos, paramos gavimo galimybės, sankcijos netinkamai įgyvendinantiems investicinius projektus, ES lėšomis įgyvendinamų projektų rodikliai, jų monitoringas ir kt. klausimai.

Ūkių apskaitos tvarkymas ir mokesčių apskaičiavimas: finansinės apskaitos tvarkymas, mokesčių apskaičiavimo klausimai, mokestiniai įsipareigojimai, darbo santykiai, darbo kodekso nuostatos.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei ūkinių gyvūnų deklaravimo klausimai: žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei ūkinių gyvūnų deklaravimas.

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas: tiksliojo ūkininkavimo technologijų taikymas, dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas, integruota augalų apsauga, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės užtikrinimas, produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas, ganyklos, pašarų gamyba ir subalansuotas šėrimas.

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartai ir taikomi reikalavimai bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai: geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai.

Tariasi Skuodo rajono ūkininkai

Kiek numatoma suteikti konsultacijų iš viso ir kiek numatyta vienam paramos gavėjui?

Laiko yra nedaug, tad žemdirbiai turėtų suskubti. Ūkininkaujantiems numatyta suteikti 5140 individualių konsultacijų, suorganizuoti 45 susitikimus 15 -ai diskusijų grupių (po 3 susitikimus vienai grupei, vienas susitikimas trunka ne trumpiau kaip 2 val.) bei 5 seminarus verslo ekonomikos klausimais.

Tiesa, konsultacijų ir renginių skaičius ribotas, o prioritetas gauti nemokamų konsultacijų suteikiamas tiems, kurie 2021 ir 2022 metais dar negavo remiamų konsultacijų.

Ar visos konsultacijos bus kompensuojamos 100 procentų?

Taip. Visos konsultacijos kompensuojamos 100 procentų.

Kokiais būdais žemdirbiai bus konsultuojami?

Pagal projekto finansavimo taisykles Konsultavimo tarnyba pasirinko žemdirbius konsultuoti keliais būdais. Ūkininkai turi galimybę rinktis iš kelių konsultavimo formų: nori gauti individualias konsultacijas, dalyvauti seminaruose ar diskusijų grupių veikloje.

Jeigu kalbėtume apie pastarąsias, tai tarp žemdirbių jos viena paklausiausių konsultavimo formų. Diskusijų grupių susitikimai dažniausiai vyksta ūkiuose. Priklausomai nuo pasirinktos temos sprendžiame, į ką kreipti pagrindinį dėmesį, išsiaiškiname, kokie žmonės toje grupėje ir apie ką jie norėtų sužinoti. Diskusijų grupės nariai bendradarbiauja, dalijasi savo patyrimu ir idėjomis, gali semtis patirties vieni iš kitų, taip pat jie turi galimybę dirbti drauge su specialistu-moderatoriumi (konsultantu). Šis ūkininkų tarpusavio bendradarbiavimo metodas efektyviai „perkelia“ naujas žinias ir idėjas į ūkius.

Seminaro dalyviai Kuršėnuose

Ar ūkininkai iki šiol noriai naudojosi konsultavimo paslaugomis?

Ūkininkaujantiems kyla daugybė klausimų, susijusių su technologijomis, atsiranda naujų reikalavimų, kuriuos reikia įgyvendinti, kiekvienas ūkis turi savą specifiką. Todėl ūkininkai konsultavimo paslaugomis naudojasi noriai. Klientai domisi, aktyviai ir drąsiai sako savo poreikius ir nuomonę. Jei kuriame rajone nėra reikiamo konsultanto, klientui tikslines konsultacijas suteikia kitame rajone dirbantis mūsų konsultantas. Kalbėdamiesi su klientu iki smulkmenų išsiaiškiname svarbiausius jo norus, kokios temos jam aktualiausios, aptariame konsultacijų poreikį.

Individualios konsultacijos gavėjai pieno ūkio savininkai telšiškiai Jūratė ir Alvydas Blažinauskiai

Nuo ko pradėti norinčiam dalyvauti projekte, kur kreiptis?

Pirmiausia, patarčiau kreiptis į kiekviename rajone, savivaldybėje esantį Konsultavimo tarnybos biurą. Konsultantai užpildys paraišką ir sutartu laiku ūkininkas gaus nemokamas konsultacijas. Jei kuriam rajone nėra reikiamo konsultanto, klientui tikslines konsultacijas suteiks kitame rajone dirbantis mūsų konsultantas.

Be to, galite pasirinkti ir kitą būdą. Apsilankę LŽŪKT portalo www.agroakademija.lt antraštiniame puslapyje, paspauskite ant kaičiosios reklamos ŽEMDIRBIŲ KONSULTAVIMAS: pateksite į konsultacijų registracijos anketą, kurią reikia užpildyti. Ir viskas. Su jumis susisieks reikiamas konsultantas ir drauge su juo aptarsite, pasirinksite temas, kurios jums naudingiausios. Besikalbėdami su klientu, visuomet iki smulkmenų išsiaiškiname, kokie svarbiausi jo norai, kokios tematikos aktualiausios, aptariame konsultacijų poreikį.

Turintys klausimų ar norintys pasitarti, visuomet gali skambinti tiek į rajonuose esančius mūsų biurus, tiek į centrinę būstinę. Drauge visuomet rasime geriausią sprendimą, padėsiantį sėkmingai ir tvariai vykdyti kliento pasirinktą veiklą. Aukime kartu.

Ačiū už pokalbį.