Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Dalintis žiniomis – vienas iš LŽŪKT prioritetų

LŽŪKT informacija
2024-01-29

© LŽŪKT nuotr.

Esame švietėjai – edukatoriai plačiąja šio žodžio prasme. Minėdami tarptautinės edukacijos dienos progą, pateikiame šiek tiek skaičių apie švietėjišką Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojų (LŽŪKT) veiklą praeitais metais.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

LŽŪKT jau 30 metų kviečia ūkininkus dalyvauti įvairiuose komerciniuose ar projektiniuose mokymuose. Jie gali pasirinkti priimtiniausią mokymosi būdą: mokytis auditorijoje, per nuotolį realiu laiku ar savarankiškai informacinėje sistemoje IKMIS.

Žinomumą rodo skaičiai

Per 2023 m. suorganizuota daugiau kaip 230 mokymų: komercinių ir LŽŪKT įgyvendinant įvairius projektus.

Įstaigos mokymus pernai pasirinko daugiau kaip 5700 asmenų iš įvairiausių Lietuvos vietų. Iš jų per 4900 mokėsi įvairiuose kursuose ir nuotoliniuose pagal informacinėje sistemoje IKMIS pateiktas mokymo programas. Žinias ir įgūdžius projektiniuose mokymuose tobulino per 850 dalyvių.

Galimybės, kad žemdirbiai įgytų žinių dalyvaudami mokymuose, dažnai numatomos Konsultavimo tarnybos įgyvendinamuose projektuose, nuolat atnaujinamos mokymo programos, atsižvelgiant į poreikius ir aktualijas kuriamos naujos, žiniomis dalinasi į mokymų sritį įsigilinę ir patirties sukaupę Konsultavimo tarnybos darbuotojai. Per 2023 m. mokymuose lektoriavo 36 konsultantai ir specialistai, kurie su mokymų dalyviais bendravo įvairiuose šalies rajonuose.

Aktualu jauniesiems ūkininkams

Jaunieji ūkininkai dar ir šiemet galės nemokamai mokytis pagal privalomas programas: Paramos sąlygų reikalavimai; Aplinkosauga ir tręšimo planavimas; Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas; Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės.

Galimybė organizuoti šiuos mokymus atsirado LŽŪKT parengus ir ES finansavus projektą „Jaunųjų ūkininkų kvalifikacijos tobulinimas“.

„Svarbu akcentuoti, kad tai paskutiniai nemokami kursai. Projektui pasibaigus, jie bus mokami“, – sakė Mokymo paslaugų skyriaus vadovė Renata Stašinskienė.

Registruotis į pasirinktus mokymus galima portale www.agroakademija.lt. Kilus klausimų, skambinkite tel. 8 642 74 632, rašykite el. p. [email protected].

Daugiau informacijos apie visus įstaigos organizuojamus mokymus ir kitus renginius: www.lzukt.lt ir www.ikmis.lt.