Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Besinaudojantiems valstybine žeme: priminimas apie žemės laikino naudojimo tvarkos pokyčius

2023-11-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) visus piliečius, turinčius leidimus laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti miestelių teritorijose, jau anksčiau yra informavusi apie numatytus žemės laikino naudojimo tvarkos pokyčius, pranešdama, kad suteiktus laikinai naudotis žemės plotus asmenys gali naudoti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Visiems asmenims, turintiems leidimus laikinai naudotis valstybinės žemės plotais (didesniais nei 10 arų), buvo pasiūlyta pereiti prie kitų žemės naudojimo santykių – sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartis (maksimalus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos terminas – 25 metai).

Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis sudaroma, kai žemės sklypas yra suprojektuotas NŽT organizuotame žemės reformos žemėtvarkos projekte ar jam prilyginamame žemės sklypo plane (toliau – Projektas), paženklintas vietovėje (atlikti kadastriniai matavimai) ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

Asmenys buvo raginami aktyviai dalyvauti Projektuose, teikti prašymus dėl nuomos sutarčių ir sklandžiai pereiti prie patogaus ir tvaraus ilgalaikio valstybinės žemės naudojimo.

Šiuo metu yra gauti 589 asmenų, laikinai naudojančių valstybinę žemę miestelių teritorijose, prašymai dėl šių žemės plotų suprojektavimo Projektuose ir nuomos sutarčių sudarymo.

Pagal šiuos prašymus NŽT organizavo Projektų rengimą 244 kadastro vietovėse. Iš jų: 213 kadastro vietovių šiuo metu Projektai yra patvirtinti ir žemės sklypai asmenims suprojektuoti nuomai, likusiose 31 kadastro vietovių žemės sklypai suprojektuoti ir baigiamos Projektų viešinimo ir derinimo procedūros.

Šiuo metu Projektuose pagal gautus asmenų prašymus miesteliuose nuomai suprojektuota apie 350 ha žemės ūkio paskirties žemės.

Pažymėtina, kad jeigu iki šių metų gruodžio 31 d. asmenims suteikti laikinai naudotis valstybinės žemės plotai jų pageidavimu bus suprojektuoti Projektuose, tačiau asmenys dar nebus sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, suteiktais valstybinės žemės plotais jie galės naudotis iki valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesius nuo Projekto patvirtinimo dienos.

NŽT informacija