Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Atsakingiau žiūrima į valstybinės ir savo žemės tvarkymą

2023-01-19

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

2022 metais Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atliko 9 818 žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų visoje Lietuvoje, iš kurių – 2 989 patikrinimai atlikti pagal gautus asmenų pranešimus ar skundus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Iš viso nustatyti 4 588 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai: 3 085 valstybinės ir privačios žemės užėmimo / savavališko naudojimo atvejai; 1 307 žemės naudojimo apleidimo atvejai; 76 žemės sklypų naudojimo ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (būdą), trukdymo žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (būdą) atvejai; 17 priemonių nesiėmimo, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti, atvejų; 2 derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimo atvejai; 1 privalomų dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymo atvejis.

Anot NŽT, žemės naudojimo valstybine kontrole siekiama užtikrinti tinkamą valstybės ir kitų asmenų teisėtų interesų įgyvendinimą, o ne skirti kuo daugiau baudų.

„Įvairiomis prevencinėmis priemonėmis raginame asmenis patiems susitvarkyti, pašalinti galimus pažeidimus nelaukiant mūsų darbuotojų atvykimo. Džiugu, kad pastaraisiais metais pastebime daugiau teigiamų žmonių mąstymo, požiūrio ir elgesio pokyčių. Visų pirma, dingsta ilgus metus buvusi gaji nuostata, kad valstybinė žemė yra „niekieno“ žemė ir joje galima daryti ką nori. Taip pat žmonės jau daug atsakingiau žiūri ir į savo žemės tvarkymą – abejodami dėl kokių nors savo planuojamų veiksmų (statybų, želdinių įveisimo ir pan.) daug dažniau konsultuojasi su mūsų specialistais, kad ateityje nepridaryti sau bereikalingų problemų, nes už pažeidimą galima gauti administracinę nuobaudą, tačiau pažeidimą juk vis tiek teks pašalinti. Taigi sąmoningai daryti pažeidimų tiesiog neapsimoka“, – atkreipia dėmesį Tarnybos vadovas S. Mocevičius.

Vis tik, jei pažeidimai nepašalinti, antrą kartą žodinė pastaba neskiriama – pradedama administracinių nusižengimų teisena. Pernai iš viso už žemės naudojimo tvarkos pažeidimus skirta 44 367 eurai baudų. Išsami informacija apie 2022 m. atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus pateikiama interaktyvioje Žemės naudojimo valstybinės kontrolės ataskaitoje.

Beje, kiekvienas gali dalyvauti žemės naudojimo valstybinės kontrolės veikloje ir apie pastebėtus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus pranešti NŽT – veikia atskira Žemės naudojimo valstybinės kontrolės interneto svetainė, pritaikyta ir mobiliesiems įrenginiams, kurioje galima paprastai ir patogiu būdu pranešti apie pastebėtus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus.

Parengta pagal NŽT informaciją