Gruodžio 07 d., ketvirtadienis | 23

Apleistai žemei sutvarkyti ir duomenims atnaujinti liko vos savaitė

2023-06-22

freepik.com nuotrauka

Nacionalinė žemės tarnyba primena, kad iki liepos 1 d. žemės savininkai dar gali sutvarkyti nustatytus apleistus žemės plotus, o apie tai pranešę Žemės ūkio duomenų centrui, – išvengti didesnių žemės mokesčių. Taip pat žemės savininkai raginami kreiptis į Žemės ūkio duomenų centrą dėl pastebėtų duomenų netikslumų.

BASF. Good One. Straipsnių vidus. Dovanu derlius

Informaciją, ar valdomuose žemės sklypuose nuotoliniais kartografavimo metodais nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų, žemės sklypų savininkus gali rasti atnaujintame Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje.

Šio duomenų rinkinio informacija yra skelbiama Lietuvos erdvinės informacijos portale ir Paraiškų priėmimo informacinės sistemos interneto svetainėje.

Šiose svetainėse žemės sklypų savininkai Žemės ūkio duomenų centrui gali pateikti pranešimus apie netikslumus ir pasikeitimus. Pranešimus taip pat galima teikti atvykus į Žemės ūkio duomenų centrą arba išsiuntus registruotą laišką.

Išsamios rekomendacijos, kaip pasitikrinti ir sutvarkyti apleistos žemės plotus, pateiktos interneto svetainėje.

Pagal pranešimus apie nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus bei pasikeitimus, gautus iki liepos 1 d., bus tikslinamas Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys, kuris naudojamas žemės mokesčiui apskaičiuoti.

Nustatytiems apleistų žemės ūkio naudmenų plotams gali būti taikomas didesnis žemės mokesčio tarifas (iki 4 procentų žemės mokestinės vertės), kurį tvirtina savivaldybių tarybos.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimai apie nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų duomenų netikslumus, gauti po liepos 1 d., bus naudojami tik kitų metų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų duomenims atnaujinti ir žemės mokesčiui apskaičiuoti.

Apleista žemė – tai sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės plotai. Šie plotai nustatomi nuotoliniais kartografavimo metodais.

Šių metų gegužės 1 d. duomenimis, Lietuvoje nustatyta 31 580 ha apleistos žemės (apie 0,9 proc. šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto), tai yra beveik 4 200 ha mažiau nei 2022 m.

Daugiausia apleistos žemės plotų yra šiaurrytinėje ir rytinėje šalies dalyje – iki 3,3 proc. bendro žemės ūkio naudmenų ploto.

NŽT informacija