Gruodžio 07 d., ketvirtadienis | 23

Agronomų reikšmė tik didės

Manoūkis.lt informacija
2023-02-28

Lietuvos agronomų sąjungos 35-ame suvažiavime dalyvavo apie 100 narių. Manoūkis.lt nuotr.

„Mūsų šalyje registruota apie 17 tūkst. purkštuvų, vadinasi, maždaug tiek žemdirbių ūkininkauja intensyviai, taiko šiuolaikines technologijas. O kiek iš jų turi agronominį išsilavinimą? Gal kas dešimtas. Pagalvokime, kuo mūsų veikla gali prisidėti, kad situacija žemės ūkyje taptų geresnė“, – kvietė Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas dr. Edvardas Makelis penktadienį vykusiame 35-ame Sąjungos suvažiavime. Renginyje dalyvavo apie 100 LAS narių. Apžvelgti per metus nuveikti darbai, vyko LAS pirmininko ir naujų valdybos narių rinkimai. Įteiktos LAS nominacijos „Lietuvai nusipelnę agronomai“ ir „LAS Garbės nariai“.

Suvažiavime apsilankęs LR Seimo Kaimo reikalų komitete pirmininkas prof. dr. Viktoras Pranckietis skaitė pranešimą apie žemės ūkio politiką ir ateitį. Lietuvos agrarinių ir miškų centro Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas dr. Virginijus Feiza pristatė mokslines įžvalgas apie dirvožemio degradacijos procesų valdymą.

BASF. Good One. Straipsnių vidus. Dovanu derlius

Ateities prognozės rodo ūkių skaičiaus mažėjimą

Kaip sakė V. Pranckietis, žemės ūkis – visus visą gyvenimą liečianti tema, nes žemdirbiai augina maistą. Įvairios tarptautinės organizacijos pateikia skirtingų scenarijų apie ateities žemės ūkį. Tačiau, pasak pranešėjo, niekas nežino, kuris išsipildys. Pavyzdžiui, Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas nurodo, kad galimi trysateities žemės ūkio modeliai: užtikrinantis apsirūpinimą saugiu maistu; tvarus, turintis neutralų arba teigiamą poveikį aplinkai; įvairiapusis ir konkurencingas. Tačiau kelia nerimą ūkių skaičiaus pokyčiai. Prognozuojama, kad iki 2040 m. ES jų gali sumažėti net 6,4 mln., t. y. 267 tūkst. per metus (700 per dieną). 2040 m. ES liks maždaug 3,9 mln. ūkių, kas atitiktų tik 62 proc., palyginti su 2016 metais. Tai – egzistencinis iššūkis daugiafunkciam Europos ūkininkavimo modeliui.

„Ateities prognozės rodo, kad beveik visuose ES 27 pagrindiniuose politikos taikymo regionuose labai sumažės ūkių skaičius ir vyraus prisitaikymo strategijos, dėl kurių labai padidės likusių ūkių dydis ir (arba) intensyvumas. Tokios tendencijos turės ir neigiamų padarinių, pavyzdžiui, prarastume tradicinės ūkininkavimo žinias, žemės ūkio paveldą, socialinį žemės ūkio gamybos procesų ir vertės suvokimą“, – sakė V. Pranckietis.

Daugiau apie 35 -ąjį LAS suvažiavimą skaitykite manoūkis.lt.