Birželio 25 d., antradienis | 24

Tauragės r. respondentinių ūkių 2021 m. duomenų analizė

Diana Valuckienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-08

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Lietuvoje, kaip ir visoje ES, kasmetinė ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė stebėsena atliekama naudojant Europos Komisijos unifikuotą sistemą – ŪADT. Apibendrinti šios sistemos duomenys naudojami kiekvienos ES šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros politikai formuoti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro konsultantai į ŪADT tinklą pateikė 28 respondentinių ūkių anketas 2021 m. duomenų analizei atlikti. Remiantis duomenimis, tarp Tauragės r. atrinktų respondentinių ūkių vyravo specializuoti ir mišrūs gyvulininkystės (pienininkystės) ūkiai.

Augalininkystės tendencijos

Vertinant populiariausių kultūrinių augalų 2021 m. vidutinį derlingumą Tauragės r. respondentiniuose ūkiuose (1 pav.), galima teigti, kad vasariniai augalai buvo derlingesni nei žieminiai. Tarp vasarinių derlingiausi buvo miežiai (3,29 t/ha), tarp žieminių – kviečiai (6,23 t/ha), vasarinių miežių derlingumas 2021 m. buvo pats mažiausias nuo 2019 m., o žieminių rapsų – pats didžiausias.

1 pav. Tauragės r. ūkių augalų vidutinis derlingumas 2019–2021 m., t/ha

Lyginant 2021 m. Tauragės r. ūkiuose augintų kultūrinių augalų vidutinį derlingumą su visos Lietuvos respondentinių ūkių vidutiniu derlingumu (2 pav.), galima teigti, kad tik vasarinių miežių derlingumas Tauragės r. buvo mažesnis nei bendras Lietuvos derlingumas. Visų kitų populiariausių žemės ūkio augalų derlingumas Tauragės r. viršijo Lietuvos respondentinių ūkių vidutinį derlingumą.

2 pav. Vidutinio derlingumo 2021 m. palyginimas

Pienininkystės ūkių tendencijos

Tauragės r. vyrauja pienininkystės ūkiai, todėl tikslinga apžvelgti respondentinių ūkių tendencijas 2019–2021 m. Lyginant 2021 m. su 2019, vidutinis laikomų karvių skaičius padidėjo 7 proc. arba 2,96 vnt. Primilžis iš vienos karvės nagrinėjamu laikotarpiu taip pat didėjo beveik 19 proc. (3 pav.).

3 pav. Vidutinio karvių skaičiaus ir primilžio iš vienos karvės palyginimas 2019–2021 m.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Vienas svarbiausių finansinį rezultatą ir veiklos efektyvumą nusakančių rodiklių yra grynasis pelningumas, kuris rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Tauragės r. nagrinėjamų respondentinių ūkių vidutinis grynasis pelningumas pateiktas lentelėje.

Veiklos efektyvumo rodikliai 2019–2021 m., koef.
Vertinant lentelėje pateiktus Tauragės r. respondentinių ūkių grynojo pelningumo duomenis, galima teigti, kad šis rodiklis nagrinėjamu laikotarpiu yra stabilus, o 2021 m. 1 pardavimo euras uždirbo 0,39 euro. Nors nagrinėjami ūkiai veiklą vykdė pelningai, tačiau, kaip rodo grynojo pelningumo (be dotacijų) rodiklis, ūkiams be ES paramos išgyventi būtų labai sudėtinga. 2021 m. rodiklis siekė tik 0,08, o 2019 ir 2020 m. buvo neigiamas, tai reiškia, kad ūkių veikla be dotacijų negalima.