Gruodžio 04 d., pirmadienis | 23

Skuodo r. respondentinių ūkių 2021 m. duomenų analizė

Sigita Skarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-17

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

LŽŪKT Skuodo r. biure 2021 m. užpildytos ir į ES Ūkių apskaitos duomenų tinklą pateko 20 -ties respondentinių ūkių anketos.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinat bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, analizuojama ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai padeda daryti Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse vieninga informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis. Į sistemą apibendrintus Lietuvos ūkių duomenis teikia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Į ŪADT patenka ir yra analizuojami skirtingo ekonominio dydžio ir ūkininkavimo tipo ūkiai iš visų Lietuvos rajonų. Skuodo r. 2021 m. buvo užpildyta 20 respondentinių ūkių anketų. Rajone vyravo mišrūs ūkiai, iš 20 respondentinių ūkių tik 2, kurių veikla – augalininkystė. Didžioji dauguma ūkių užsiėmė pienine gyvulininkyste, net 15 respondentų laikė melžiamų karvių. 2021 m. didžiausias melžiamų karvių skaičius tarp respondentų buvo 146 karvės, o mažiausias – 6 karvės.

Vidutinis melžiamų karvių skaičius 2021 m. rajone buvo 32,65, Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis – 19,29. Vidutinis karvių skaičiuos rajone 2020 m. buvo 30,2, Lietuvos vidurkis –13,76. Palyginę 2020 ir 2021 m. duomenis, matome melžiamų karvių skaičiaus augimą. Vidutiniškai 2021 m. rajone primelžta 190,34 t pieno, o Lietuvos vidurkis – 95,29 tonos. 2020 m. rajone primelžta vidutiniškai 172,14 t, Lietuvos vidurkis – 67,84 t. Tai rodo, kad Skuodo r. yra įsitvirtinę pieno ūkiai.

1 pav. Vidutinis karvių skaičius ir produktyvumas 2020–2021 m. Skuodo r.

Vidutinis bendras valdovas žemės plotas 2021 m. Skuodo r. buvo 119,12 ha. Didžiausias valdomas plotas tarp rajono respondentų buvo 288,06 ha, o mažiausias – 29,66 ha. Skuodo r., vyraujant mišriam ūkininkavimui, kai dauguma ūkiu užsiėmė pieno gamyba, 50 proc. valdomų žemės plotų užėmė kultūrinės ganyklos ir daugiametės žolės dėl galvijams reikalingų pašarų.

Rajone 2021 m. taip pat auginta avižų, kviečių, rapsų, miežių ir kt. Avižų vidutinis derlingumas Skuodo r. 2021 m. buvo 2,79 t/ha, Lietuvoje – 2,5 t/ha. 2020 m. vidutinis derlingumas rajone siekė 2,74 t/ha, o Lietuvoje – 2,6 t/ha.

Vasarinių kviečių Skuodo r. 2021 m. vidutinis derlingumas buvo 3,82 t/ha, Lietuvoje – 3,2 t/ha. 2020 m. vidutinis derlingumas rajone siekė 3,37 t/ha. Lietuvoje vidutinis derlingumas buvo 4,00 t/ha.

Žieminių kviečių rajone 2021 m. vidutinis derlingumas buvo 4,72 t/ha, Lietuvoje – 5,3 t/ha. 2020 m. vidutinis derlingumas rajone buvo 5,22 t/ ha. Lietuvoje 5,7 t/ha.

Žieminių rapsų vidutinis derlingumas 2021 m. rajone buvo 3,56 t/ha, o Lietuvoje – 3,3 t/ha. 2020 m. vidutinis derlingumas Skuodo r. buvo 3,06 t/ha. Lietuvoje siekė 3,5 t/ha.

Vasarinių miežių vidutinis derlingumas rajone 2021 m. buvo 2,81 t/ha. Lietuvos respondentinių ūkių vidutinis derlingumas – 3,5 t/ha. 2020 m. vidutinis derlingas rajone buvo 3,47 t/ha. Lietuvoje – 4,2 t/ha.

Žirnių 2021 metais vidutinis derlingumas Skuodo r. siekė 1,92 t/ha. Lietuvoje – 2,1 t/ha. 2020 m. vidutinis derlingumas buvo 2,49 t/ha. Lietuvoje siekė 3,5 t/ha.

2 pav. Vidutinis augintų augalų derlingumas Skuodo r. 2020–2021 m., t/ha

Veiklos efektyvumo rodikliai

Analizuojant Skuodo r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, apskaičiuotas grynojo pelningumo rodiklis. Jis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirba grynojo pelno. Grynojo pelningumo mažėjimui įtakos turi grynojo pelno sumažėjimas, kurį lemia išaugusios kintamosios, pastoviosios ir palūkanų sąnaudos, sumažėjusios pardavimo pajamos.

3 pav. Vidutinis grynojo pelningumo rodiklis Skuodo r. ir Lietuvoje 2021–2020 m.

Skuodo r. respondentinių ūkių vidutinis grynojo pelningumo rodiklis 2021 m. buvo 0,35. Lietuvos vidurkis 2021 m. buvo 0,37. Ši rodiklio reikšmė rodo, kad Skuodo r. ūkiai 2021 m. dirbo pelningai. Palyginus 2021 m. su 2020 m., Skuodo r. ūkininkams pelningesni buvo 2020 m., kadangi šio rodiklio reikšmė Skuodo r. buvo 0,38.