Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Skuodo r. respondentinių ūkių 2019 m. veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai yra geri

Nijolė Stanevičienė
LIetuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro ekonomikos konsultantė
2020-11-18

© LŽŪKT nuotr.

ES šalyse nuolat stebima žemės ūkio padėtis, vykdoma ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės stebėsena. Šiam tikslui įgyvendinti sukurta vieninga sistema – Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT). Kiekviena ES valstybė narė teikia informaciją į ŪADT. Lietuvoje į šį duomenų tinklą pradinę informaciją apie ūkius surenka ir susistemintą analizę pateikia LŽŪKT rajonų biurai. Skuodo rajone duomenys rinkti iš 20 ūkių.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Remiantis ŽŪIKVC statistikos duomenimis, pieno gamintojų skaičius Lietuvoje sparčiai mažėja: 2019 m. pieno gamintojų mažiau 20,31 proc. nei 2017 m. ir 11,25 proc. mažiau nei 2018 m.

Web-pav11 pav. Bendra pieno gamintojų mažėjimo tendencija palietė ir Skuodo rajoną

Pieno gamintojų ir karvių skaičiaus dinamika Skuodo rajone

Web-lentele1

Nors pieno gamintojų skaičius mažėjo, vidutinis karvių skaičius 2018–2019 m. didėjo, nes ūkiai stambėjo, daugėjo viename ūkyje laikomų karvių.

Atliekant respondentinių ūkių duomenų analizę, išanalizuoti ne tik ekonominiai, bet ir finansiniai rodikliai. Apskaičiuoti trys pagrindiniai apklausoje dalyvavusių ūkių finansiniai rodikliai: grynasis pelningumas, grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, ir skolos rodiklis.

Web-pav22 pav. Finansinių rodiklių dinamika 2017–2019 m.

Grynasis pelningumas – tai vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių ūkio veiklos efektyvumą. Šio rodiklio reikšmė rodo, kiek 1 pardavimo pajamų eurui tenka grynojo pelno. Atlikus ūkių finansinių rezultatų analizę, nustatyta, kad 2019 m. Skuodo r. respondentų grynasis pelningumas buvo 0,33. Skuodo r. ūkininkai uždirbo 0,03 euro mažiau pelno, palyginti su 2017 m. duomenimis, ir 0,01 euro mažiau nei 2018 m.

Siekiant sužinoti ūkių priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz. išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.) ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos), skaičiuotas grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis). Atlikta analizė parodė, kad Skuodo r. šis rodiklis siekia 0,16, tuo metu 2017 m. šio rodiklio reikšmė - 0,14. Galima daryti išvadą, kad 2019 m. Skuodo r. respondentai buvo mažiau priklausomi nuo išmokų.

Buvo suskaičiuotas Skuodo r. respondentių ūkių įsiskolinimo lygis, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduojama rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. Skuodo r. ūkininkų vidutinis skolos rodiklis 2019 m., sudarė 0,16. Lyginant su 2017 m., skolos rodiklis didesnis 14,29 proc. Pagrindinė didėjimo priežastis – paskolos įsigyti žemei ir investicijos.

Tik atlikus ūkių ekonominių ir finansinių rodiklių analizę ir siekiant sėkmingai ūkininkauti, plėsti veiklą, reikia analizuoti pasiektus rezultatus, daryti atitinkamas išvadas ir numatyti tolesnius teisingus ūkių plėtros tikslus. Apibendrinant galima teigti, kad Skuodo r. respondentinių ūkių 2019 m. ūkinės veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai yra geri.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi