Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Skuodo r. respondentinių ūkių 2017 m. veiklos apžvalga

Nijolė Stanevičienė
LIetuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro ekonomikos konsultantė
2018-11-19

© LŽŪKT nuotr.

ES šalyse veikia Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT), skirtas prekinę produkciją gaminančių žemės ūkio subjektų veiklos rezultatams tirti. Šie tyrimai atliekami nuo 1996 metų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Respondentinės analizės atliekamos ir visuose Lietuvos rajonuose, nes siekiama palyginti duomenis, gautus ūkininkaujant skirtingose zonose, esant įvairioms ūkininkavimo sąlygoms. Respondentiniai ūkiai atrenkami pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį. Skuodo r. duomenys rinkti iš 21 ūkio.

Remiantis ŽŪIKVC statistikos duomenimis, Skuodo r. savivaldybė pagal pieno gamintojų ir laikomų karvių skaičių yra viena didžiausių Klaipėdos apskrityje.

Web-lentele1

Web-pav11 pav. Pieno gamintojų skaičius Klaipėdos apskrities savivaldybėje, proc.

Lygindami statistikos duomenis, matome, kad pieno gamintojų skaičius, karvių skaičius ir parduoto pieno kiekiai nuo 2015 m. Klaipėdos apskrities savivaldybėse mažėja. Vis dėl to Skuodo r. – vienas iš daugiausia pienininkystės ūkių turintis rajonas. Todėl atliekant respondentinių ūkių analizę, 18 iš 21 respondentinių ūkių užsiėmė pienininkyste arba buvo mišrūs, kuriuose vyravo gyvulininkystė. 2017 m. analizės duomenimis, vidutinis laikomų karvių skaičius šiuose ūkiuose – 51 karvė, vidutinis primilžis iš karvės – 6466 kg (Klaipėdos apskrities vidurkis – 5699 kg/vnt.), pieno supirkimo kaina – 220 Eur/t.

Skuodo r. 2017 m. deklaruota 53777,93 ha žemės ūkio naudmenų, pateikta 2612 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti. Skuodo r. respondentiniuose ūkiuose auginti vasariniai ir žieminiai kviečiai, avižos, žirniai, kvietrugiai, kukurūzai pašarui ir kt. augalai. Gyvulininkystės ūkiuose pagrindinę pasėlių dalį (60 proc.) užėmė pievos ir ganyklos, o augalininkystės ūkiuose – vasariniai ir žieminiai kviečiai (53 proc.).

Kaip ir visos Lietuvos žemdirbiai, taip pat ir Skuodo r. ūkininkai nukentėjo nuo lietingų oro sąlygų, dalis derliaus liko laukuose, tačiau palyginus 2017 m. augalų derlingumą su 2016 m. derlingumu, šis rodiklis aukštesnis.

Web-pav22 pav. Vidutinis derlingumas 2016–2017 m., t/ha

Atlikta finansinių rodiklių analizė

Grynasis pelningumas – tai vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių ūkio veiklos efektyvumą. Šio rodiklio reikšmė rodo, kiek 1 pardavimo pajamų eurui tenka grynojo pelno. Atlikus ūkių finansinių rezultatų analizę, nustatyta, kad 2017 m. Skuodo r. respondentų grynasis pelningumas buvo 0,40. Tuo metu Lietuvos mastu šis rodiklis siekė 0,38. Skuodo r. ūkininkai uždirbo 0,02 euro daugiau pelno, palyginti su visos Lietuvos respondentais.

Siekiant sužinoti ūkių priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz., išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.) ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos), skaičiuotas grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis). Atlikta analizė parodė, kad Skuodo r. šis rodiklis respondentiniuose gyvulininkystės ūkiuose siekė nuo 0,16 iki 0,63, o augalininkystės ūkiuose – nuo -0,55 iki -0,11. Galima daryti išvadą, kad gyvulininkystės ūkiai pelningai dirbtų negaudami išmokų, o augalininkystės ūkiai ekonomiškai labai priklausomi nuo išmokų.

Siekiant sėkmingai ūkininkauti ir plėsti veiklą, reikia analizuoti pasiektus rezultatus, daryti atitinkamas išvadas ir numatyti tolesnius teisingus ūkių plėtros veiksmus. Apibendrinant galima teigti, kad Skuodo r. respondentinių ūkių 2017 m. ūkinės veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai yra geri. Atlikus šio rajono respondentinių ūkių rezultatų analizę ir palyginus su šalies vidurkiu 2017 m., matyti, kad jie mažai skiriasi, o kai kuriais atvejais yra aukštesni.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi