Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Šiaulių r. respondentinių ūkių 2022 m. apžvalga

Justina Katiliūtė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2023-12-12

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

LŽŪKT Šiaulių r. biuro konsultantės į ŪADT atrinko įvairių sektorių ūkius: augalininkystės, gyvulininkystės, daržininkystės, mišriuosius. Iš viso pateikti 108 ūkių duomenys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Europos Sąjungos ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai sistema, veikianti jau nuo 1965 m. ir renkanti respondentinių ūkių duomenis apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje. Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos narės, privalo pateikti duomenis į šią sistemą.

Šiaulių r. biuro ūkininkų duomenis šiais metais teikė 4 konsultantės, kurios perdavė 30-ties rajono ūkių duomenis. Žinoma, jie yra anonimiški ir pateikti pagal ūkiams suteiktus kodus, kad jokie konfidencialūs duomenys nebūtų paviešinti. Gavę šiuos duomenis, galime apibendrinti esamą situaciją Šiaulių rajone.

Atrinkti buvo įvairių sektorių ūkiai: augalininkystės, gyvulininkystės, daržininkystės, mišrieji. Šiaulių r. biuras iš viso analizavo 108 ūkių duomenis, o iš jų 89 užsiimė augalininkystės veikla, todėl nagrinėjant produkcijos rinkos kainas, didžiausią dėmesį skyrėme augalininkystės produkcijos kainoms.

1 lentelė. Derliaus kainos Šiaulių r. ūkiuose, lyginant su Lietuvos vidutine kaina už 1 produkcijos toną
Analizuojant pastebėti džiuginantys rezultatai, kad lyginant su visos Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu, Šiaulių r. ūkininkai galėjo realizuoti užaugintą augalininkystės produkciją rinkoje šiek tiek brangiau (pažymėta žaliai), tačiau pieno kaina visais nagrinėjamais metais buvo žemesnė už Lietuvos vidurkį. Situacija rinkoje 2022 m. lėmė staigų ir aukštą kainos šuolį, lyginant su praėjusiais 2020–2021 metais. Pagal pateiktus duomenis matome, kad žieminių kviečių kaina nuo 162,7 Eur už toną, šoktelėjo iki 297,39 Eur, tai beveik 83 proc. daugiau nei nagrinėjamo laikotarpio pradžioje. Taip pat vasarinių kviečių kaina šoktelėjo atitinkamai 105,74 %, vasarinių miežių – 102,60 %, žirnių – 89 %, žieminių rapsų – 72,25 %, pieno 92,66 %.

Grynojo pelningumo koeficientas

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimų pajamų euras uždirbo grynojo pelno, kiek pelno gauna ūkis, pardavęs produkciją už 1 eurą. Lentelėje matome Šiaulių r. ūkių vidurkio palyginimą su Lietuvos respondentų vidurkiu.

2 lentelė. Šiaulių r. ūkių grynojo pelningumo vidurkio palyginimas su Lietuvos respondentų vidurkiu

Iš rezultatų matyti, kad nors ir Šiaulių r. ūkininkai galėjo gauti didesnę rinkos kainą už parduotą produkciją, jiems nepavyko uždirbti pelno daugiau nei likusiems Lietuvos ūkininkams. Tai reiškia, kad išlaidų buvo patirta daugiau. Reikėtų detaliai analizuoti patirtas išlaidas: ar tokį rezultatą lėmė stipriai išaugusios trąšų ir chemijos kainos, ar ištekliai naudojami neefektyviai.

Grynojo pelningumo koeficientas (be dotacijų, susijusių su pajamomis)

Grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų rodo ūkių priklausomybę nuo gaunamų išmokų, kaip ūkis geba uždirbti pelno, jei eliminuotumėme gautas išmokas.

Nors ir galime 1 lentelėje matyti kylančias rinkos kainas, ypač stiprų jų kilimą 2022 m., tačiau ūkiai negeba savarankiškai generuoti teigiamo pelno be gaunamų išmokų. Žema rodiklio reikšmė, ypač neigiama (nuostoliai), rodo, kad ūkis yra priklausomas nuo paramos, veiklą vykdė neefektyviai ar net nuostolingai ir be dotacijų, susijusių su pajamomis, jos vykdyti negalėtų. Lietuvos mastu ūkininkai jau 2022 m. pasiekė teigiamą reikšmę, jų rezultatai gerėjo, tačiau to negalima matyti Šiaulių rajone. Todėl būtina analizuoti rodiklius ir jų atsiradimo priežastis, optimizuoti išlaidas ir priimti tinkamus sprendimus.