Gruodžio 07 d., ketvirtadienis | 23

Šiaulių r. respondentinių ūkių 2021 metų analizė

Ligita Nemeikštienė
Lietuvos žemės ūkio onsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro ekonomikos konsultantė
2022-11-29

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

LŽŪKT Šiaulių r. biuro konsultantės 2022 m. į ŪADT pateikė 32 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą per 2021 metus.Tarp respondentų vyravo smulkūs ir vidutiniai ūkiai.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Europos Sąjungos ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistema veikia jau nuo 1965 m. Ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti į ŪADT. Taip pat duomenis teikia ir Lietuva.

Duomenys apie ūkius į ŪADT pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentai pabrėžia duomenų konfidencialumą. Kiekvienas ūkis turi kodą, pagal kurį gali matyti savo rezultatus.

Apibendrinti respondentų duomenys

LŽŪKT Šiaulių r. biuro konsultantės 2022 m. į ŪADT pateikė 32 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą per 2021 metus. Ši informacija pateikta remiantis apskaitos duomenimis.

Šiaulių r. tarp respondentų vyravo smulkūs ir vidutiniai ūkiai: 12 augalininkystės, 4 pieninės gyvulininkystės, 3 daržininkystės, 1 bitininkystės, 12 mišrių (vyraujant gyvulininkystei). Šiaulių r. ūkių analizei atlikti pasirinkti ekonominiai ir finansiniai rodikliai. Atliekant respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizę, palyginti 2019–2021 m. Šiaulių r. ūkių 2021 m. duomenys su Lietuvos ūkių vidutiniais duomenimis.

Pagrindinis ūkio ekonominės analizės gamybinės veiklos rodiklis – augalų derlingumas Šiaulių r. augalininkystės ūkiuose

1 lentelė. Augalų derlingumas Šiaulių r. ūkiuose, t/ha

Iš1 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2021 m. lyginant su 2020, analizuojamų augalų derlingumas mažėjo (išskyrus vasarinių miežių), nors buvo didesni nei Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiai.

Gyvulininkystės ūkių pagrindinis gamybinės veiklos rodiklis – primilžis iš vienos karvės.

2 lentelė. Karvių produktyvumas Šiaulių r. ūkiuose

Per2021 m. Šiaulių r. ūkiuoseprimilžis iš vienos karvės, lyginant su 2020 m., padidėjo 2,3 proc., tačiau visais metais nepasiekė Lietuvos vidurkio. Didžiausi primilžiai ūkiuose, kuriuose laikyta daugiau nei 120 melžiamų karvių. Tai lėmė pašarų kokybė, karvių produktyvumas, sveikatingumas, įvairios gamtinės ir ekonominės sąlygos.

Ūkių finansinė analizė

Ūkio finansinė analizė – tai visapusiškas ir objektyvus ūkio finansinės būklės, veiklos efektyvumo ir ūkio konkurencingumo įvertinimas, siekiant nustatyti investavimo, skolinimosi galimybes, silpnąsias ir stipriąsias veiklos sritis, esamos padėties keliamas grėsmes, galimybes pagerinti padėtį ateityje.Šiaulių r. ūkių analizei atlikti pasirinkti šie finansiniai rodikliai: pelningumo, mokumo.

3 lentelė. Pelningumo rodiklių analizė

Grynojo pelningumo rodiklisrodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Grynojo pelningumo mažėjimui įtakos turi grynojo pelno sumažėjimas, kurį lemia išaugusios kintamosios, pastoviosios ir palūkanų sąnaudos, sumažėjusios pardavimo pajamos.

Svarbiausias kiekvieno ūkininko tikslas – kuo mažiau išleidžiant uždirbti kuo daugiau pelno.
Per 2021 m. Šiaulių r. ūkių grynojo pelningumo rodiklio reikšmė sumažėjo 15,2 proc., lyginant su 2020 m., ji nesiekia Lietuvos respondentinių ūkių vidurkio 2021 m. reikšmės. Jeigu grynojo pelningumo reikšmė yra didesne kaip 0,02, ūkis tinkamas pasinaudoti investicine ES parama. Šiaulių r. ūkiai ūkininkauja pelningai, grynojo pelningumo rodiklio reikšmė rodo, kad ūkiai tinkami gauti finansinę ES paramą.

4 lentelė. Mokumo rodiklių analizė

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y. kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. Kuo didesnis skolos rodiklis, tuo patiriama didesnė finansinė rizika, tuo sunkiau, susiklosčius nepalankioms sąlygoms, bus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ar gauti papildomą kreditą. Tačiau be skolintų lėšų dažnas ūkis negalėtų užtikrinti plėtros, įgyvendinti investicijų susijusių su apsirūpinimu žemės ūkio, kitu turtu, didinančiu ūkio konkurencingumą rinkoje. Todėl skolintų lėšų naudojimas visada priimtas tol, kol nekelia grėsmės ūkio finansiniam stabilumui bei sklandžiai ūkio veiklai.

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis rodo, kokia skolų suma tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. Nustatoma, ar ūkis turės pakankamai nuosavo kapitalo skoloms grąžinti. Aukšta rodiklio reikšmė rodo, kad ūkis turi mažai nuosavo kapitalo.

Šiaulių r. ūkių įsiskolinimai 2021 m. truputį sumažėjo, lyginant su 2020 m., nors ir viršijo Lietuvos vidurkį. Visais metas skolos rodiklio reikšmė ne didesnė kaip 0,6 , o tai rodo, kad ūkiai tinkami gauti finansinę ES paramą.Mokumo rodikliai padeda apsispręsti dėl ūkio veiklos finansavimo šaltinių pasirinkimo.

Norint sėkmingai ūkininkauti, būtina kiekvienais metais analizuoti ūkio rezultatus, skaičiuoti ekonominius ir finansinius rodiklius, pasiektus gamybinius rezultatus lyginti su kitų ūkių duomenimis.

Respondentiniai ūkiai savo duomenis su kitų rajono respondentinių ūkių duomenimis gali palyginti leidinyje „Ūkio veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“. Jis išleidžiamas kiekvienais metais.

Informacijos šaltinis: LŽŪKT ūkio valdymo programos „e-GEBA Ekonomika” duomenys