Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Rietavo savivaldybės respondentinių ūkių 2021 m. duomenų analizė

Lina Sakalauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rietavo sav. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-12-08

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

LŽŪKT Rietavo sav. biuras į ES ŪADT 2022 m. pateikė apibendrintus 13 -kos atrinktų ūkių duomenis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT ) – tai vieninga visų Europos Sąjungos valstybių ūkių duomenų sistema, kurios informacija naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Duomenys į ŪADT pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti įvairių ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Respondentiniai ūkiai atrenkami taip, kad reprezentuotų šalies žemės ūkio veiklos subjektų visumą pagal ES nustatytus kriterijus, ūkininkavimo tipą ir ekonominį dydį. Respondentiniai ūkiai tyrime dalyvauja savanoriškai, pateikiant tik apibendrintus surinktų duomenų rezultatus. Pavienių respondentinių ūkių duomenys yra konfidencialūs.

Apibendrinti 13 ūkių duomenys

Į ŪADT tinklą 2022 m. buvo pateikta 13 -kos atrinktų Rietavo sav. ūkių duomenys. Tarp rajono respondentinių ūkių buvo 1 uogininkystės ir 12 gyvulininkystės ūkių. Dažniausiai ūkiai vertėsi gyvulininkyste, todėl didžiausi žemės plotai buvo skirti pievoms ir ganykloms. Tarp tinkamiausių gyvuliams šerti žemės ūkio augalų 2021 m. dominavo avižos, vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kviečiai.

1 pav. Javų derlingumo kitimas, t/ha

Matome, kad derlingiausi 2021 m. buvo žieminiai kviečiai – 4,6t/ha, jų derlingumas ir 20192020 m. buvo geresnis nei kitų grūdinių kultūrų. Mažiausiai derlingos avižos 2,5 t/ha, jų derlingumas, lyginant su 2020 m., krito net 0,8 t/ha. Visais metais augalų derlingumas kito, nebuvo vienodas, nes tai lemiaklimato sąlygos, trąšų ir pesticidų naudojimas, ūkyje taikyta sėjomaina, naudota žemės ūkio technika ir technologija.

2 pav. Primilžis iš vienos karvės per metus, t

Pieno ūkiuose metinis primilžis iš vienos karvės – pagrindinis gamybos efektyvumą lemiantis rodiklis. Matome, kad vidutinis primilžis iš vienos karvės Rietavo sav. visu analizuojamu laikotarpiu buvo didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje, kadangi ūkiai dažniausiai vertėsi pienine gyvulininkyste, daugiausiai investuota ir didžiausias dėmesys skirtas pieno gavybai.

Analizuojami ekonominiai rodikliai

Kiekvieno ūkininko tikslas uždirbti kuo didesnį pelną patiriant kuo mažiau išlaidų. Geriausiai ūkio veiklą apibūdina grynojo pelningumo, grynojo pelningumo be dotacijų ir skolos rodikliai.

1 lentelė. 2021 m. ekonominiai rodikliaiGrynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Rietavo sav. rodiklis 2021 m. siekia 0,35 proc. nežymiai mažesnis už Lietuvos vidurkį. Tai parodo, kad didžiosios dalies ūkių veikla buvo pelninga, bet todėl, kad didžiąją pajamų dalį sudarė gautos išmokos iš ES. Vertinant grynojo pelningumo rodiklį be dotacijų, galima daryti išvadą, kad subsidijos ūkio ekonominiam gyvybingumui labai svarbios. Be jų ūkiai neveiktų pelningai.

Skolos rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolintomis lėšomis. Kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo didesnė finansinė rizika. Normalu, kai šis rodiklis yra nuo 0,4 iki 0,6. Vidutinis Rietavo r. respondentinių ūkių rodiklis 2021 m. buvo 0,16, t. y. labai geras, bet tuo pačiu rodo, kad galbūt neišnaudojamos visos ūkio plėtros, modernizavimo ir atsinaujinimo galimybės.

ŪADT duomenimis paremtos analizės naudingos suinteresuotosioms šalims (juridiniams asmenims ar individualiems ūkininkams), norinčioms palyginti savo ir kitų padėtį. Pavyzdžiui, ūkininkai gali palyginti savo ir kitų sektoriaus arba regiono ūkininkų ūkių struktūrą ir veiklos rezultatus arba sužinoti, ar jų sąnaudos konkurencingos. Pagal šią informaciją galima nustatyti, kuriose srityse reikia patobulinimų. Ūkininkų dalyvavimas tinkle labai svarbus siekiant aukštos duomenų kokybės. Šie duomenys tiesiogiai prisideda prie geresnio žemės ūkio politikos formavimo, išsamesnių mokslinių tyrimų, geriau orientuotų inovacijų ir, žinoma, prie Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymosi užtikrinimo.

Parengta pagal Rietavo sav. respondentinių ūkių analizę