Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Pasvalio r. respondentinių ūkių duomenų 2021 m. analizė

Sonata Žukauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biuro vyresnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-24

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti, kuri veikia nuo 1965 m. Tai ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ji teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje. Respondentiniai ūkiai apima daugelį šalies savivaldybių, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Į ŪADT, taikant statistinės atrankos metodus, buvo atrinkti pateikti 40 Pasvalio r. ūkių veiklos 2021 m. duomenys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Į ŪADT patenka ne atsitiktiniai ūkiai, o pagal nustatytus požymius, reprezentuojantys šalies visumą. Visi duomenys yra surinkti iš ūkininkų, tvarkančių buhalterinę apskaitą dvejybine arba supaprastintąja sistema, užtikrinant šių duomenų konfidencialumą. Anketoje nėra ūkininko pavardės, kiekvienas ūkis turi savo kodą, skelbiami tik agreguoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus. ŪADT buvo pateikti 40 Pasvalio r. ūkių duomenys. Iš jų 32 buvo augalininkystės ūkiai, auginantys javus, rapsus. 6 ūkiai buvo mišrūs (augalininkystės ir žolėdžių gyvulių), 1 pienininkystės, 1 kita (bulvės, cukriniai).

Apibendrinti respondentų duomenys

Remiantis 2021 metų Pasvalio r. respondentinių ūkių analizės duomenimis, vidutinis derlingumas ūkiuose buvo: žieminių kviečių – 5,72 t/ha, žieminių miežių – 4,69 t/ha, žirnių 5,03 t/ha, žieminių rapsų – 3,16 t/ha, pupų – 2,29 t/ha.

1 lentelė. Pasvalio r. respondentinių ūkių augalų derlingumas pagal šaką 2019–2021 m., t/ha

Lyginant 2021 su 2020 metų duomenimis, vidutinis kviečių derlingumas sumažėjo 18 proc., miežių – 30,82 proc., rapsų – 17,92 proc., pupų – 53,27 proc., na o žirnių padidėjo – 37 proc.

Pasvalio r. ūkių veiklos finansiniai rodikliai pateikiami 2 lentelėje. Joje matome, kaip nuo 2019 m. iki 2021 m. keitėsi vidutinis grynasis pelningumas, grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis), skolos ir nuosavo kapitalo santykis, koef., ir skolos rodiklis.

2 lentelė. Finansinių rodiklių vidurkiai

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal lentelėje pateiktus duomenis matome, kad grynasis pelningumas, palyginti 2021 su 2020 m. padidėjo 15 proc.. Vienam pardavimo eurui 2021 m. teko 0,23 Eur grynojo pelno.

Grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis) taip pat padidėjo, palyginti 2021 su 2020 m., 9 proc.. Grynojo pelningumo rodiklis (be dotacijų, susijusių su pajamomis) rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai vykdant veiklą (be paramos).

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudota formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso jo turto. Skolos rodiklis, lyginat 2021 su 2020 m., liko nepakitęs.

Apibendrinant 2021 m. respondentinių ūkių analizę, Pasvalio r. respondentiniai ūkiai 2021 m. pelningai dirbo ir be dotacijų o skolos rodiklis nebuvo aukštas.

Informacija parengta pagal LŽŪKT Pasvalio r. biuro konsultantų surinktus ir išanalizuotus respondentinių ūkių duomenis