Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kupiškio r. respondentinių ūkių 2017 m. duomenų analizė

Aušra Petronytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ekonomikos konsultantė
2018-11-27

© LŽŪKT nuotr.

Lietuvoje nuo 1996 m. į Ūkio apskaitos duomenų tinką (ŪADT) renkami, analizuojami ir skelbiami duomenys apie visos Lietuvos ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių esamą padėtį, įvertinus duomenis vidutiniais svertiniais ūkio veiklos rodikliais. ŪADT pateikiami su ūkių apskaita susiję duomenys apie žemės plotus, derlingumą, pardavimo pajamas, išlaidas, gaunamas subsidijas ir kt. Juos apie 2017 m. žemės ūkio veiklą Kupiškio r. pateikė 39 respondentai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Gyvulininkystė

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2017 m. pabaigoje Lietuvoje laikytos 272,1 tūkst. karvių arba 4,7 proc. mažiau, palyginti su 2016 m. Ūkių, laikančių karves, skaičius 2017 m. buvo 41,35 tūkst., palyginti su 2016 m., jų sumažėjo 12,2 proc.

Pastaraisiais metais stebima ūkių stambėjimo tendencija. 2017 m. vidutinis ūkio dydis buvo 6,6 karvės ūkyje, kai 2005 m. – tik 2,6 karvės ūkyje.

Kupiškio r. ūkiuose 2017 m. laikytos vidutiniškai 4855 karvės. Iš viso pieno ūkių laikytojų buvo 804. Iš jų 548 ūkiai buvo aktyvūs rinkos dalyviai. Rajone daugiau nei 100 karvių turėjo 4 ūkiai.

WEb-pav11 pav. Melžiamų karvių ir ūkių, laikančių karves, skaičius Lietuvoje 2014–2017 m.

Nors Kupiškio r. išsiskiria galvijų skaičiumi ūkiuose, karvių produktyvumas yra šiek tiek aukštesnis, palyginti su Lietuvos duomenims 2014–2017 m. (2 pav.)

WEb-pav22 pav. Primilžis iš karvės 2014–2017 m., t

Kupiškio r. respondentiniuose ūkiuose primilžis iš vienos karvės siekė vidutiniškai 5,08 t, o visos Lietuvos mastu pagal pateiktus 2014–2017 m. duomenis jis viršija 5 tonas.

Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai Kupiškio r. pienininkystės ūkiuose, 2015–2017 m.

Web-lentele

Kupiškio r. pienininkystės ūkiuose per 2015–2017 m. laikotarpį mažėjant pieno supirkimo kainai, pieno ūkių pelningumas mažėjo daugiau nei 24 proc. Ir kintamosios, ir pastoviosios sąnaudos augant rinkos kainoms kito neženkliai ir buvo labai panašios į Lietuvos ūkių vidurkį.

Parengta remiantis ŪADT tyrimo duomenimis.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi