Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Kėdainių r. ūkių ekonominių, finansinių rodiklių analizė

Lida Ditkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių r. biuro buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2022-12-19

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

LŽŪKT Kėdainių r. biuras išanalizavo 178 rajono ūkių duomenis, iš kurių 142 ūkiai vertėsi tik augalininkyste (javai, rapsai, ankštiniai javai), 17 ūkių – daržininkyste (bulvės, kopūstai, morkos, agurkai), 10 ūkių vertėsi pienine gyvulininkyste, likusieji – mišria veikla.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Daugiausia rajone buvo respondentinių ūkių, kurie deklaravo nuo 100 iki 200 ha, tokių buvo 41 ūkis, arba 23 proc. Didžiausių ūkių, kurie deklaravo 500 ir daugiau ha, buvo 12, jie sudarė 6,7 proc. nuo visų ūkių.

1 pav. Ūkių pasiskirstymas pagal deklaruotus plotus, ha

Didžiausią pasėlių dalį sudarė žieminiai kviečiai, taip pat auginti vasariniai kviečiai, žieminiai rapsai, vasariniai miežiai, žirniai, pupos.

2 pav. Vidutinis augalųderlingumas 2019–2021 m.

Pagal pateiktus duomenis matome, kad lyginant 2019 su 2021 m., beveik visų kultūrų derlingumas padidėjo. Žieminių kviečių derlingumas padidėjo 19,44 proc., žieminių rapsų – 3,46 proc., miežių – 20,29 proc. Tik pupų derlingumas sumažėjo 19,23 proc. Tokią situaciją lėmė dėl stichinių meteorologinių reiškinių žemės ūkiui nepalankūs 2019–2021 m., kai buvo ekstremalios situacijos dėl stichinės sausros, o 2020 m. buvo labai palankūs meteorologiniu atžvilgiu, todėl gautas didesnis derlius.

Daržininkystės ūkiuose augintos bulvės, morkos, kopūstai, agurkai. 3 lentelėje pateikiami duomenys apie Kėdainių r. daržininkystės ūkiuose augintų augalų derlingumą 2019–2021 m.

3 pav. Daržovių derlingumas, t/ha

Pagal pateiktus duomenis matome, kaip analizuojamu 3 m. laikotarpiu keitėsi daržovių derlingumo vidurkis. Bulvių derlingumas, lyginant 2019 su 2021 m., sumažėjo 14,43 proc., o lyginant 2019 su 2020 m., padidėjo 36,88 proc. Morkų derlingumas didėjo, lyginant 2019 su 2020 m., 29,11 proc., 2021 m. morkų derlingumas, lyginant su 2020 m., sumažėjo 4,58 proc. Kopūstų derlingumas, lyginant 2019 su 2021 m., sumažėjo net 29,57 proc.

Pieninės gyvulininkystės ūkiuose analizuojamu 2019–2021 m. laikotarpiu vidutinis karvių skaičius išliko stabilius ir buvo 25 vnt. Vidutinis primilžis iš karvės 2019–2021 m. pateikiamas diagramoje.

4 pav. Vidutinis primilžis iš karvės

Respondentinių ūkių finansiniai rodikliai

Kėdainių r. ūkių veiklos vidutiniai finansiniai rodikliai pateikiami 5 paveiksle. Diagramoje matome, kaip keitėsi vidutiniškai grynasis pelningumas, grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, ir skolos rodiklis 2019–2021 m.

5 pav. Finansinių rodiklių vidurkiai

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal lentelėje pateiktus duomenis matome, kad grynasis pelningumas, lyginant 2019 su 2021 m., padidėjo net 39,13 proc. Tokią situaciją lėmė palankūs orai 2021 m. ir gautas didelis derlius, kai tuo metu 2019 m. nebuvo palankūs dėl stichinių meteorologinių reiškinių žemės ūkiui, kai buvo skelbiamos ekstremalios situacijos (2019 m. – dėl stichinės sausros).Vienam pardavimo eurui 2021 m. teko 0,32 Eur grynojo pelno.

Grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. rodiklis rodo

ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Grynasis pelningumas (be dotacijų susijusių su pajamomis) taip pat lyginant 2019 ir 2020 m., padidėjo 3,6 karto, lyginat 2019 su 2021 m., šis rodiklis padidėjo 3,2 karto.

Skolos rodiklis parodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y. kokia dalis skolintų lėšų panaudota formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. Skolos rodiklis 2019–2020 m. išliko toks pat, o lyginant su 2021 m., sumažėjo 6,45 proc. Mažesnis skolos rodiklis rodo, kad mažesnė dalis turto finansuota skolintomis lėšomis. Matome, kad Kėdainių r. ūkių situacija gera, netgi daugeliu atvejų ūkiai skolų turi mažiau, palyginti su Lietuvos vidurkiu.