Birželio 25 d., antradienis | 24

ES ūkių apskaitos tinkle Radviliškio r. respondentinių ūkių duomenys

Jolanta Stalygienė
LŽŪKT Radviliškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas
2020-10-28

© LŽŪKT nuotr.

Kasmet Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto specialistais, surenka, susistemina ir apdoroja pagrindinius žemės ūkio subjektų gamybinius, finansinius veiklos rezultatus. Ūkių apskaitos duomenų tinko (ŪADT) duomenų bazės pagrindas yra duomenys apie individualius žemės ūkio ūkius.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

2019 metų duomenys apie gamybinę finansinę veiklą Radviliškio rajone pateikti iš 41 ūkio. Rajone vyrauja derlingos žemės, didžioji dalis ūkininkų augina javus, aliejinius ir ankštinius augalus, todėl visada aktualus derlingumas, gautas rajono respondentiniuose ūkiuose. Atlikus 2019 metų veikos duomenų analizę, derlingumas augalininkystės ūkiuose, lyginat su šalies vidurkiu, yra didesnis, išskyrus aliejinių augalų.

1 lentelė. Radviliškio r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Web-lentele1

Diagramoje pateikiame Lietuvos vidurkio ir Radviliškio r. parduotos produkcijos kainų kitimą pagal augalus bei ataskaitinius metus. Atlikę analizę, matome, kad Radviliškio r. respondentinių ūkių pardavimo kainos buvo aukštesnės, palyginti su Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu. Tam įtakos turėjo geresnė produkcijos kokybė ir konkurencija tarp produkcijos supirkėjų.

Web-pav11 pav. Parduotos produkcijos kainų dinamika pagal metus

Daržininkystė

Remiantis respondentinių ūkių analize, respondentų daržininkų 2019 metais Radviliškio r. buvo atrinkti 4 ūkiai. Pagrindinės daržovės, kurias augino ūkiai, buvo bulvės, morkos, kopūstai. Derlingumas 2019 metais bulvių – 13,13 t/ha, morkų – 10,35 t/h, kopūstų – 20,52 t/ha, palyginti su Lietuvos vidurkiu, daržovių derlingumas buvo žymiai mažesnis nei šalies vidurkis: bulvių – 14,18 t/ha, morkų – 14,42 t/ha ir kopūstų – 28,63 t/ha. Daržininkystės ūkiai Radviliškio r. nepopuliarūs, kadangi daug rankų darbo. Dažniausiai – tai šeimos ūkiai, kuriuose dirba patys ūkininkai ir jų šeimos nariai.

Gyvulininkystė

Rajono gyvulininkystės (pienininkystės ) respondentiniuose ūkiuose vidutinis primilžis iš vienos karvės 2019 metais buvo 4,92 tonos. Lyginant su šalies vidurkiu, yra didesnis vidutiniškai 0,13 tonos. Kaip ir kaina už parduotą pieną 2019 m. pirmą kartą pasivijo ir aplenkė šalies vidurkį – 1,42 Eur už toną. Tai lėmė geresnė pieno kokybė, riebumas ir supirkėjų konkurencingumas.

2 lentelė. Radviliškio r. respondentinių ūkių primilžio iš vienos karvės ir pieno kainos palyginimas

Web-lentele2

Ekonominiai rodikliai

Vienas iš pagrindinių ūkininkų ūkių veiklos rezultatų yra pelningumas. Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek vienas pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Grynojo pelningumo mažėjimui įtakos turi grynojo pelno sumažėjimas, kurį lemia išaugusios kintamosios, pastoviosios ir palūkanų sąnaudos, sumažėjusios pardavimo pajamos. Šis rodiklis, jei ūkininkai, planuoja gauti finansinę ES paramą, turėtų būti ne mažesnis nei 0,02, t. y. 2 procentai. Radviliškio rajono respondentinių ūkių vidutinis grynasis pelningumas 2019 metais buvo 24 proc., kai Lietuvos vidurkis – 31 procentas.

Kitas svarbus ūkininko ūkio veiklos rezultatų rodiklis yra grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, kuris rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo vienas pardavimo pajamų euras, t. y. parodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz. išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.) ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Radviliškio rajono respondentinių ūkių vidutinis grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, 2019 metais buvo neigiamas, t. y. -3 proc., o Lietuvos vidurkis – neigiamas, t. y. -20 proc.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi