Birželio 25 d., antradienis | 24

Apibendrinti Radviliškio r. respondentinių ūkių 2018 m. duomenys

Jolanta Stalygienė
LŽŪKT Radviliškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas
2019-10-22

© LŽŪKT nuotr.

Ūkių apskaitos duomenų tinko (ŪADT) duomenų bazės pagrindas yra duomenys apie individualius ūkius. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai yra šių duomenų surinkėjai. Duomenis apibendrina Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto specialistai. Institutas kasmet išleidžia leidinį „Ūkių veiklos rezultatai“, kuriame atsispindi bendra respondentinių ūkių ekonominė irfinansinė veikla. Informacija, susijusi su konkretaus ūkio veikla, neskelbiama.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Duomenys apie 2018 m. gamybinę ir finansinę veiklą Radviliškio r. pateikti iš 39 ūkių. Rajone vyrauja derlingos žemės, todėl respondentiniuose ūkiuose užaugintų javų, rapsų vidutinis derlingumas yra didesnis nei šalies vidurkis, tačiau daržovių ir uogų – ženkliai mažesnis.

1 lentelė. Respondentiniuose ūkiuose augintų žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Web-lentele

Respondentiniai ūkiai skirstomi į augalininkystės, gyvulininkystės ir mišrius, kuriuose vyrauja augalininkystė ar gyvulininkystė. Radviliškio r. 2018 m. respondentinių gyvulininkystės ūkių buvo 8, augalininkystės – 26, mišrių, kuriuose vyrauja gyvulininkystė, – 4, mišrių, kuriuose vyrauja augalininkystė, – 1.

Rajono gyvulininkystės respondentiniuose ūkiuose vidutinis karvių skaičius – 23 karvės. Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis – 22 karvės. Rajone, lyginant 2018 m. su 2016 m., vidutinis karvių skaičius išaugo 4,48 vnt. arba 24,66 proc., Lietuvoje – 2,55 vnt. arba 13,44 procento.

Primilžis iš karvės Radviliškio r. respondetiniuose ūkiuose 2018 m. buvo vidutiniškai 5,13 t, Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis – 4,93 t iš vienos karvės. Rajone, lyginant 2018 m. su 2016 m., vidutinis primilžis iš karvės buvo didesnis 0,07 t arba 1,38 procento.

Analizuoti ūkų ekonominiai rodikliai

Vienas iš pagrindinių ūkininkų ūkių veiklos rezultatų yra pelningumas. Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Grynojo pelningumo mažėjimui įtakos turi grynojo pelno mažėjimas, kurį lemia išaugusios kintamosios, pastoviosios ir palūkanų sąnaudos, sumažėjusios pardavimo pajamos. Šis rodiklis, jei ūkininkai planuoja gauti finansinę ES paramą, turėtų būti ne mažesnis nei 0,02, t. y. 2 procentai. Radviliškio r. respondentinių ūkių vidutinis grynasis pelningumas 2018 m. buvo 0,24, o Lietuvos vidurkis – 0,04.

Kitas svarbus ūkininko ūkio veiklos rezultatų rodiklis yra grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis. Jis rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo vienas pardavimo pajamų euras, t. y. rodiklis rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz., išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.) ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos).

Radviliškio r. respondentinių ūkių vidutinis grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, 2018 m. buvo 0,09, o Lietuvos vidurkis – 0,01.

www.agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi