Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Vaizdo technologija atskleidžia tiksliosios žemdirbystės ateitį

2024-05-24

Nuotrauka: Canva

Pasaulinė tiksliosios žemdirbystės vaizdavimo technologijų rinka baziniais 2022 m. metais sudarė 955,4 mln. JAV dolerių. 2023 m. rinkos vertė išaugo iki 1 042,3 mln. JAV dolerių, o iki 2033 m. planuojama pasiekti 2 889,3 mln. JAV dolerių, augant 10,7 proc. augimo tempu (CAGR), teigiama Persistence Market Research.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pastaraisiais metais tiksliosios žemdirbystės vaizdavimo technologijų rinka labai augo, nes visame pasaulyje vis dažniau taikoma tikslioji žemdirbystė.

Tiksliosios žemdirbystės vaizdavimo technologijos apima įvairius metodus, pavyzdžiui, daugiaspektrinį vaizdavimą, hiperspektrinį vaizdavimą, terminį vaizdavimą, šviesos aptikimą ir atstumų matavimą. Šios technologijos palengvina didelės skiriamosios gebos duomenų rinkimą, todėl ūkininkai gali stebėti pasėlių būklę, aptikti ligas, įvertinti maistinių medžiagų kiekį ir nustatyti sritis, kuriose reikia įsikišti. Tobulėjant jutiklių technologijoms, vaizdavimo sprendimai tapo prieinamesni, pigesni ir lengviau integruojami į esamą žemės ūkio techniką ir valdymo sistemas.

Rinkos augimo veiksniai

Tiksliosios žemdirbystės vaizdavimo technologijų rinkos augimą galima paaiškinti keliais pagrindiniais veiksniais. Pirma, didėjantis pasaulio gyventojų skaičius ir auganti maisto paklausa daro spaudimą žemės ūkio sistemoms didinti produktyvumą ir kartu mažinti poveikį aplinkai. Vaizdavimo technologijos leidžia ūkininkams optimizuoti išteklių naudojimą, o tai lemia tvarią žemės ūkio praktiką ir geresnį apsirūpinimą maistu.

Antra, dėl nuotolinio stebėjimo technologijų ir duomenų analizės pažangos išsiplėtė vaizdavimo sprendimų žemės ūkyje galimybės. Mašininio mokymosi algoritmai ir dirbtinio intelekto metodai leidžia interpretuoti didžiulius vaizdavimo duomenų kiekius ir suteikia vertingų įžvalgų priimant sprendimus.

Be to, rinkos augimui turi įtakos vyriausybių iniciatyvos ir subsidijos, skatinančios tiksliosios žemdirbystės diegimą. Daugelio valstybių vyriausybės skatina ūkininkus investuoti į technologinius sprendimus, kurie didina produktyvumą, tausoja išteklius ir mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

Nuotolinio stebėjimo technologijų, pavyzdžiui, bepiločių orlaivių (UAV), pažanga plečia tiksliosios žemdirbystės sritį. Nuotrauka: PMR

Galimybės

Tikslioji žemdirbystė vis labiau priklauso nuo vaizdavimo technologijų duomenų rinkimo, analizės ir sprendimų priėmimo procesų. Šioms technologijoms priskiriamos įvairios nuotolinio stebėjimo formos, pavyzdžiui, daugiaspektrinis vaizdavimas, hiperspektrinis vaizdavimas, šviesos aptikimą ir atstumų matavimą ir kt.

Viena iš svarbiausių šios rinkos galimybių – dirbtinio intelekto (DI) ir mašininio mokymosi algoritmų integravimas su vaizdavimo technologijomis. Šie pažangūs algoritmai leidžia interpretuoti didelius vaizdavimo jutiklių surinktų duomenų kiekius, todėl ūkininkai gali gauti naudingų įžvalgų apie pasėlių valdymą. Atliekant DI valdomą vaizdų analizę galima nustatyti pasėlių ligas, aptikti maistinių medžiagų trūkumą ir labai tiksliai prognozuoti derliaus potencialą, taip didinant produktyvumą ir mažinant sąnaudas.

Dar viena galimybė atsiranda vis dažniau naudojant bepiločius orlaivius žemės ūkyje. Dronai su vaizdo jutikliais suteikia ūkininkams galimybę greitai ir ekonomiškai efektyviai stebėti didelius žemės ūkio laukus. Naudojant dronus galima tiksliai sudaryti pasėlių žemėlapius, įvertinti augalų būklę ir nustatyti sritis, kuriose reikia atlikti intervenciją, pavyzdžiui, drėkinti ar naudoti pesticidus. Tikimasi, kad, tobulėjant dronų technologijoms ir mažėjant reguliavimo kliūtims, dronų pritaikymas žemės ūkio vaizdavimui bus spartesnis, o rinkos dalyviams atsivers didelės augimo perspektyvos.

Rinkos tendencijos

Viena iš svarbių tendencijų, lemiančių tiksliosios žemdirbystės vaizdavimo technologijų rinką, yra DI ir mašininio mokymosi algoritmų integravimas į vaizdavimo sistemas. Šios technologijos leidžia automatizuotai analizuoti duomenis, todėl ūkininkai gali realiuoju laiku priimti duomenimis pagrįstus sprendimus, susijusius su pasėlių sveikata, kenkėjų antplūdžiu ir maistinių medžiagų trūkumu. Be to, didėja daugiaspektrinių ir hiperspektrinių vaizdavimo sprendimų, kurie, fiksuodami informaciją už regimojo spektro ribų, suteikia išsamią informaciją apie pasėlių būklę, paklausa. Taip pat vis dažniau naudojami dronai su didelės skiriamosios gebos vaizdo kameromis, skirti vaizdavimui iš oro, todėl ūkininkams siūloma ekonomiškai efektyvi priemonė neregėto tikslumo didelių žemės ūkio laukų stebėsenai.

Rinkos iššūkiai

Nepaisant daug žadančio augimo, tiksliosios žemdirbystės vaizdavimo technologijų rinka susiduria su keliais iššūkiais. Viena pagrindinių kliūčių – didelės pradinės investicijos, reikalingos vaizdavimo technologijų sprendimams įgyvendinti, įskaitant specializuotos įrangos ir programinės įrangos įsigijimą, taip pat išlaidos, susijusios su personalo mokymu veiksmingai naudotis šiomis sistemomis. Be to, kyla susirūpinimas dėl duomenų privatumo ir saugumo, ypač renkant ir saugant neskelbtinus žemės ūkio duomenis. Be to, dėl standartizuotų duomenų interpretavimo ir integravimo protokolų trūkumo kyla sąveikumo problemų, trukdančių sklandžiai bendradarbiauti skirtingoms vaizdavimo technologijų platformoms ir žemės ūkio valdymo sistemoms.

Naujausi pasiekimai

Naujausiais pasiekimais tiksliosios žemdirbystės vaizdo gavimo technologijų rinkoje daugiausia dėmesio skiriama vaizdo gavimo sprendimų pritaikomumui ir prieinamumui įvairaus masto ūkininkams. Tiek naujai besikuriančios naujos įmonės, tiek įsitvirtinę rinkos dalyviai investuoja į nebrangių, patogių naudoti vaizdavimo prietaisų, kurie tenkina smulkių ūkininkų poreikius tiek išsivysčiusiuose, tiek besivystančiuose regionuose, kūrimą.

Be to, tobulėjant nuotolinio stebėjimo technologijoms, pavyzdžiui, palydovinio vaizdavimo ir bepiločių orlaivių (UAV) technologijoms, tiksliosios žemdirbystės taikymo sritis plečiasi ir apima ne tik tradicinę pasėlių stebėseną, bet ir dirvožemio kartografavimą, drėkinimo valdymą ir derliaus prognozavimą. Bendradarbiaudami pramonės suinteresuotieji subjektai, akademinės institucijos ir vyriausybinės agentūros skatina duomenų analizės ir prognozavimo modeliavimo inovacijas, todėl ūkininkai gali optimizuoti žemės ūkio praktiką ir mažinti su klimato kaita ir svyruojančiomis rinkos sąlygomis susijusią riziką.

Parengta pagal futurefarming.com informaciją. Vertė Saulius Zagorskis (LŽŪKT), agroakademija.lt informacija