Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Kas tai – IKOK ir kodėl svarbu jos laikytis?

2023-05-31

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Integruota kenksmingųjų organizmų (kenkėjų) kontrolė (IKOK) – tai augalų apsaugos nuo kenkėjų tam tikrų metodų įvertinimas ir parinkimas, ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstas augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) ir kitų priemonių naudojimas siekiant sustabdyti kenksmingųjų organizmų populiacijos vystymąsi, mažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, išauginti sveikus augalus ir kuo mažiau pažeisti ekosistemas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Taikant IKOK, pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos metodams, jei jie apsaugo nuo kenkėjų ir (ar) juos sunaikina. Be to, kruopščiai išnagrinėjami visi galimi kontrolės būdai ir AAP naudojami tik tuomet, kai kitos priemonės neužtikrina pakankamos kenkėjų kontrolės. Tinkamai parenkant ir naudojant IKOK priemones AAP liekanų maiste, pašaruose ir aplinkoje būna mažiau, gerėja pusiausvyra tarp ekosistemų.

Kuo remiantis ir kas privalo reikalavimų laikytis?

IKOK reikalavimai nenauji, jie įtvirtinti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) Nr. 2009/128/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiai naudoti pesticidus. Direktyvoje nustatyta, kad IKOK bendrųjų principų Europos Sąjungos valstybių profesionalieji AAP naudotojai turi laikytis nuo 2014 m.

Europos Komisija 2019 m. Lietuvoje atlikto auditą dėl tausaus pesticidų naudojimo ir pateikė rekomendaciją, kuri buvo susijusi su nepakankamu IKOK bendrųjų principų taikymo ir priežiūros reglamentavimu. Atsižvelgus į tai, 2022 m. buvo pakeistas Augalų apsaugos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-535 „Dėl augalų apsaugos plano patvirtinimo“, kurio 3 priede išsamiai išdėstyti IKOK bendrieji principai ir jų taikymo reikalavimai, įsigalioję 2022 m. liepos 1 d. Profesionaliesiems AAP naudotojams jų laikytis privaloma.

Kas sudaro IKOK bendruosius principus?

Pagrindinę IKOK priemonių dalį sudaro prevencinės priemonės:

 • tinkama augalų kaita (tame pačiame lauke augalai negali būti auginami ilgiau nei vienus metus/dvejus metus su posėliu);
 • geras dirvos paruošimas sėjai (sėja reikiamu gyliu, palankiais terminais, rekomenduotina norma / arba juostinis žemės dirbimas su sėja / arba beariminis žemės dirbimas / arba tiesioginė sėja);
 • bent dalis pasėlių apsėjama sertifikuota sėkla arba auginamos veislės, įrašytos į Nacionalinį veislių sąrašą: http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-veisles/
 • tręšimas / kalkinimas pagal dirvos agrocheminę sudėti ir auginamų augalų poreikį;
 • žemės dirbimo, sėjos ir derliaus nuėmimo įrangos ir agregatų priežiūra (plauti, valyti ir kt.);
 • naudingųjų organizmų apsauga naudojant nechemines technologijas ar augalų apsaugos priemones (tarpiniai pasėliai / arba žydinčių augalų juostos / arba piktžolių naikinimas mechaniniu būdu / arba kraštovaizdžio elementai).

Kenkėjų stebėsena, jų prognozavimas:

 • stebėsena (savarankiškai vadovaujantis / arba naudojantis sprendimus teikiančių sistemų informacija / arba naudojantis kvalifikuotų konsultantų paslaugomis);
 • sprendimų dėl AAP naudojimas priėmimas remiantis stebėsenos duomenimis (feromoninės gaudyklės / arba sprendimus teikiančios sistemos informacija / arba dalyvavimas tausaus AAP naudojimo mokymuose).

Tinkamų kontrolės metodų parinkimas:

 • biologinių, fizinių ar necheminių metodų taikymas (entomofagai, plėšriosios erkės, bakterijos ir kt. / arba kenkėjus atbaidantys augalai / arba piktžolių naikinimas mechaniniu būdu arba kt.);
 • kuo mažiau kenkiančių aplinkai ir žmogui AAP ar apdorojimo jais būdų parinkimas (AAP naudojimas pagal poreikį / arba mažos rizikos AAP naudojimas / arba dulksną mažinančios įrangos naudojimas);
 • AAP naudojimas neviršijant būtinybės (AAP normų (kai nedraudžiama etiketėje) mažinimas / AAP naudojimas ne visame plote (atsižvelgiant į kenkėjų paplitimą);
 • kenkėjų atsparumo atsiradimo rizikos mažinimas (skirtingų cheminių grupių AAP naudojimas / arba skirtingo veikimo būdo AAP naudojimas).

Ar IKOK bendrieji principai taikomi tinkamai, išsamią informaciją rasite plano II skyriuje.

Labai svarbu, kad ūkininkai pasirinktų ir taikytų IKOK veiksmingas priemones, kasmet jas įsivertintų (naudodami plano 6 priede nurodytą anketą arba užpildydami laisvos formos įsivertinimą). Įsivertinimo rezultatai turi būti saugomi penkerius metus.

Mokslininkai, remdamiesi atliktų tyrimų duomenimis, yra parengę IKOK gaires pagrindiniams lauko, sodo ir daržo augalams. Jose pateikta medžiaga gali padėti pasirinkti tinkamiausią auginimo technologiją, mažinančią derliaus priklausomybę nuo cheminių AAP naudojimo. Jas galite rasti čia.

Kas kontroliuoja ir kokios sankcijos numatytos?

IKOK bendrųjų principų taikymo reikalavimų priežiūrą pavesta atlikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Klausimyną, taikomą reikalavimams patikrinti, rasite čia.

Už IKOK bendrųjų principų laikymosi pažeidimus numatyta LR administracinių nusižengimų kodekso 3427 straipsnyje numatyta atsakomybė (bauda fiziniams asmenims – 30–100 Eur, o juridinių asmenų vadovams, ar kitiems atsakingiems asmenims – 60–150 Eur. Nusižengus pakartotinai, – bauda fiziniams asmenims – 100-200 Eur, o juridinių asmenų vadovams, ar kitiems atsakingiems asmenims – 150–300 Eur).

IKMIS – integruotos augalų apsaugos, konsultavimo ir mokymo sistema

Pristatome atnaujintą integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą IKMIS, kurią sudaro 4 elektroninės paslaugos. Jomis nemokamai gali naudotis turintys augalininkystės, sodininkystės ir daržininkystės ūkius, konsultantai ir visi žemės ūkio entuziastai. Tereikia prisiregistruoti.

Kas sistemoje naujo? Modernizuotas, išplėstas ir sutankintas Konsultavimo tarnybos meteorologinių stočių tinklas, integruojant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stočių duomenis, tad įvairių žemės ūkio augalų pasėlių situaciją galėsite matyti pasirinkę bet kurią šalies teritoriją. Duomenys susieti su naujais ligų ir kenkėjų prognozavimo moduliais, matematiniu būdu apskaičiuojančiais ligų ar kenkėjų pasireiškimo tikimybę. Informacijos tikslumui ir operatyvumui naudojami bepiločiai orlaiviai ir azoto poreikio nustatymo matavimo prietaisai, o augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai papildyti aukštos kokybės vaizdine medžiaga. Tai padės greičiau atpažinti ligą, kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius registruotus augalų apsaugos produktus. Jei reikės patarimo dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo, interaktyviu būdu susisieksite su LŽŪKT augalininkystės specialistais ir rajonų biurų konsultantais. Kasmet, prasidėjus augalų vegetacijai, konsultantai 40 skirtingų rajonų stebi pasėlius, apžvelgia situaciją, o visa informaciją operatyviai pateikia į sistemą. Kasmet rengiami ir vaizdo reportažai iš pasėlių.

Be to, IKMIS sistemoje nuotoliniu būdu galėsite mokytis net pagal 18 mokymo programų, o įdiegtu elektroniniu parašu bus pasirašyti išduodami kvalifikacijos ir augalų apsaugos priemonių naudotojų ir platintojų pažymėjimai.

Be to, sukurta sistemos mobili aplikacija, pritaikyta visoms išmaniųjų telefonų operacinėms sistemoms, tad reikalingiausia IKMIS informacija visada bus jūsų „kišenėje”.

Agroakademija.lt rekomenduoja

IKMIS: ūkiui reikalinga informacija jūsų kišenėje! (video)

Saugus augalų apsaugos produktų naudojimas: pataria VAT specialistė ir agronomas (video)

Valstybinės augalininkystės tarnybos, agroakademija.lt informacija