Birželio 12 d., trečiadienis | 24

IKMIS 2024: agronomo patarimai 22 metų savaitę

Šią savaitę videoreportažas iš Kėdainių krašto. Kokia pasėlių situacija rajone, kur vyrauja lygumų reljefas, dirvožemiai daugiausia susideda iš glėjiškų rudžemių ir karbonatingųjų išplautžemių, o pH neutralus arba lengvai šarmiškas, kur dirva turtinga judriuoju fosforu, o judriojo kalio kiekiai yra vidutiniški?
Vis tik, nėra taip paprasta, kaip atrodytų. Būta problemų su vienskiltėmis ir dviskiltėmis piktžolėmis, kokių priemonių imtasi, kokie kenkėjai budi ant slenksčio?Visus niuansus apžvelgs LŽŪKT agronomas Laimis Lapkūnas, apžiūrėjęs vasarojų – kviečius 'Cornetto' ir salyklinius miežius 'Laureate'. Miežius ūkininkas augina pirmą kartą.

LŽŪKT Kėdainių r. biuro augalininkystės konsultantas Laimis Lapkūnas, vyr. augalininkystės specialistė Giedrė Masliukovienė, vyr. red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius.

© www.lzukt.lt; www.agrokademija.lt, 2024 m. birželis