Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Anglies sertifikavimo reglamentas – ambicingiems klimato kaitos mažinimo tikslams

2024-04-30

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Europos žaliasis kursas – tai 2019 metais pristatytas itin ambicingas siekis iki 2050 metų tapti pirmuoju klimatui neutralaus poveikio klimatui žemynu. Tam, kad pasiektų šį tikslą, Europos Sąjunga pradėjo daug iniciatyvų, kurios turėtų padėti jį pasiekti – nuo žiedinės ekonomikos skatinimo iki patikimų anglies absorbavimo sertifikatų išdavimo. Pastaroji iniciatyva beveik pasiekė finišo tiesiąją – priimtas preliminarus politinis susitarimas dėl šio reglamento įsigaliojimo Europos Sąjungoje (ES). Kuo jis svarbus Europai ir ką atneš jos piliečiams?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Anglies sertifikavimo reglamentas remiasi Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) nuostatais, kurie apima tik atmosferinio arba biogeninio anglies dioksido absorbavimą. Šis reglamentas bus skirstomas į 3 dalis: nuolatinį CO2 absorbavimą (pvz.: tiesioginį anglies dioksido surinkimą iš oro bei saugojimą), laikiną CO2 saugojimą ilgaamžiuose produktuose (pvz.: medienos statybos produktuose) ir anglies ūkininkavimą. Pastarasis yra skirstomas smulkiau: į laikiną anglies dioksido saugojimą vykdant sekvestruojamąjį ūkininkavimą (pvz.: miškų auginimą) ir į iš dirvožemio išmetamo teršalų kiekio mažinimą (pvz.: tausojančios žemės dirbimo praktikas žemės ūkyje).

Tikimasi, kad šio reglamento priėmimas padės pasiekti šiuo metu iškeltą 2030 metų Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (ŽNŽNKM) sektoriaus itin ambicingą tikslą – 2030 ES teritorijoje sugerti 310 Mt CO2 ekv. Prie šio tikslo pasiekimo, tiesiogiai prisideda kiekviena ES valstybė, su jai priskirtu nacionaliniu šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo tikslu. Pagal dabartines prognozes ir tendencijas, nepanašu, kad ES sugebės pasiekti savo iškeltą 2030 metų tikslą, todėl buvo imtasi papildomų veiksmų, kurie padėtų ir vienas jų – anglies sertifikavimo reglamentas.

Šis reglamentas turėtų paskatinti imtis tokių ūkininkavimo ir miškininkavimo praktikų, kurios padėtų ne tik išsaugoti jau sukauptą anglį, bet ir paskatintų imtis papildomų veiksmų jos absorbavimui ar bent jau emisijų išvengimui. Už kiekvieną absorbuotą toną CO2 ekv. bus skiriamas 1 sumažinimo arba absorbavimo anglies vienetas, kuris registruojamas ES savanoriško anglies sertifikavimo registre. Šiais anglies vienetais, bus galima prekiauti su įvairiomis įmonėmis arba verslais, kurie nori sumažinti savo paliekamą anglies pėdsaką.

Europos Komisija yra paskelbusi šio reglamento poveikį ŽNŽNKM sektoriui, kuriame išskiriami 2 pagrindiniai scenarijai – INDUS ir ECOSYS. INDUS scenarijuje yra itin plačiai taikomi industriniai CO2 sugavimo, perdirbimo ir saugojimo sprendimai. ECOSYS scenarijuje koncentruojamasi į anglies pašalinimo iš atmosferos sustiprinimą per atkuriamas ekosistemas. Paveikslėlyje pavaizduota, kokią įtaką ŠESD absorbcijoms turi anglies vieneto kaina. INDUS scenarijumi, su maksimalia 150 EUR/t kaina, prognozuojama, kad anglies kaupimas ŽNŽNKM sektoriuje padidėtų iki ~80%, lyginant su baziniu scenarijumi. Tuo tarpu ECOSYS scenarijuje tikimasi mažesnio, lyginant su baziniu, iki ~55% ŠESD absorbcijų padidėjimo.

Potencialus ES ŽNŽNKM sektoriaus absorbcijų sustiprinimas priklausomai nuo įvairių anglies kainų

ES piliečiai šios sertifikavimo schemos rėmuose, galės tikėtis papildomų pajamų už tvarų ūkininkavimą ir miškininkavimą arba gamtos atkūrimą savo valdomoje žemėje. Taip pat, šio reglamento įgyvendinimas padėtų suvaldyti „greenwashing“, kai tam tikri produktai yra reklamuojami, kaip gerokai „žalesni“ nei yra iš tiesų.

Valstybinė miškų tarnyba yra ne tik yra atsakinga už apskaitos vedimą ŽNŽNKM sektoriuje, bet ir aktyviai prisideda prie Anglies sertifikavimo reglamento rengimo. Kartu su dešimtimi kitų nacionalinių ir privačių organizacijų tarnyba rengia ūkiniams vienetams skirtą anglies ūkininkavimo ir miškininkavimo sertifikavimo sistemą projekto LIFE22-GIC-LT-GFarm for LIFE „Žaliasis ūkis“ rėmuose.

Valstybinės miškų tarnybos informacija

Agroakademija.lt rekomenduoja

Kiek ir kaip ūkyje per metus galima „išsiauginti“ anglies kreditų?

Anglies ūkininkavimas – išbandymas ir motyvacija prisitaikyti prie klimato kaitos

Anglies ūkininkavimas: kaip padidinti ūkio pelningumą ir dirvožemio kokybę

CO2 kreditai – nuo tvaraus ūkininkavimo iki tvarių finansų (tinklalaidė)

Tvariai žemdirbystei – papildomi pinigai ir paskolos už 0 %

IKMIS plėtra agroverslui: finansinio ir gamtos tvarumo svarstyklės

Klimato kaita ir žemės ūkis: kuriamas bandomųjų ūkių europinis tinklas (videoreportažas)