Rugpjūčio 09 d., antradienis | 22

Ūkininkai ir toliau galės skolintis palankesnėmis sąlygomis

LR žemės ūkio ministerija
2021-12-27

© LŽŪKT nuotr.

Ūkininkai ir įmonės, kurios patyrė sunkumų dėl COVID-19 pandemijos, galės ir toliau kreiptis į bankus bei kredito unijas dėl paskolų ir lizingo paslaugų. Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui – finansų įstaigoms individualias garantijas teikti iki birželio pabaigos ir taip sudaryti ūkininkams bei įmonėms palankesnes sąlygas pasiskolinti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šalys narės valstybės pagalbą – garantijas finansų įstaigoms – galėjo teikti iki šių metų gruodžio 31 d., tačiau Europos Komisija leido šį terminą pratęsti iki 2022 metų birželio 30 d. Taigi ir toliau bus tiesiama pagalbos ranka sunkumų dėl pandemijos patiriantiems ūkininkams ir įmonėms, veikiančioms žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio, kaimo plėtros, akvakultūros ir žuvininkystės srityse.

Susiduriantiems su likvidumo problemomis apyvartinis kapitalas reikalingas tęsti ūkio veiklą, supirkti žemės ūkio produktus ir iš anksto atsiskaityti su žemdirbiais, taip pat užtikrinti dirbančiųjų pajamas.

Bankams ir kredito unijoms garantijas dėl paskolų ir lizingo paslaugų teikia UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Iki šiol jau suteikta garantijų už 11,8 mln. eurų.

Planuojama, kad per 2022 m. I pusmetį už paskolas ir lizingo paslaugas bus suteikta individualių garantijų už 8 mln. eurų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.