Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Svarbu smulkiesiems ūkininkams: kokios skaitmeninės investicijos finansuojamos?

2023-11-15

© Asociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Šalies smulkiųjų ūkininkų paraiškos jau gali būti teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Jos rengiamos ir projektai planuojami pagal naujas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinių priemonių „Labai smulkių ūkių plėtra“ ir „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ įgyvendinimo taisykles, kuriose, be kitų naujovių, numatyta, kad skatinama ir paramos lėšomis remiama skaitmeninių investicijų plėtra.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Smulkių ūkių plėtros projektai pagal abi intervencines priemones, kaip numato jų įgyvendinimo taisyklės, turi prisidėti prie vieno iš Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų – daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmenizacijai, o vienas iš priemonių tikslų – skatinti tvarią žemės ūkio produktų gamybą, ją skaitmenizuojant, bei tapti ūkių, pagal BŽŪP gaunančių investicinę paramą skaitmeninėms investicijoms plėtoti, dalimi. Atitinkamai už tai, kad įgyvendindamas projektą pagal priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ pareiškėjas investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas, jam gali būti suteikiama 15 balų.

NMA teikia paaiškinimą, kokios investicijos laikomos skaitmeninėmis ir kurias įsigyjant gali būti suteikta parama.

Pažymėtina, jog parama teikiama investuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-181, 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Čia išskirtos šios finansuojamų skaitmeninių technologijų grupės – prie kiekvienos jų pateikiame atitinkamų investicijų pavyzdžius:

1. Palydovinių sistemų panaudojimas (apima Globalios esamos vietos padėties nustatymo sistemos GPS diegimo projektus, kai žemės ūkio sektoriuje naudojantis palydovų duomenimis vykdoma tikslioji žemdirbystė: sėjama, tręšiami laukai bei purškiami pasėliai, nuimamas derlius ir kita), pvz: automatinė GPS vairavimo sistema, automatinė-skaitmeninė vairavimo sistema, elektrinis aptvaras (komplektacijoje duomenų perdavimo įrenginys su Wi-Fi), elektrinis piemuo su saulės baterija ir nuotoliniu valdymu, Geoface sistema laukų stebėjimui, GPS, kuri diegiama žemės ūkio technikoje ir įrangoje, lygiagretaus vairavimo sistema ir kt.

2. Daiktų internetas (apima investicijas į tinklą, išmaniuosius prietaisus, jutiklius, valdiklius, kitą fizinę ir programinę įrangą, sujungiančią fizinius objektus tarpusavyje ir leidžiančią procesus valdyti virtualiai. Apima tiek žuvininkystės, augalininkystės, tiek gyvulių auginimo, šėrimo, melžimo procesus, tiek visas kitas su pirmine gamyba, logistika, perdirbimu, rinkodara ir pan. susijusias veiklas), pvz.: belaidė lauko kamera 4G, reikalinga galvijų stebėjimui ganyklose, ūkiniame pastate, daiktų internetas – meteorologinių stebėjimų kamera, galvijų rujos stebėjimo sistema, valdoma interneto ryšiu, GPS sekimo įranga galvijams, išmani bei inovatyvi bitininkystės stebėjimo įranga, išmaniosios avilių svarstyklės ir kt.

3. Blokų grandinės technologija (apima projektus, kai ji diegiama kaip potenciali ateities technologija, naudojama ir žemės ūkyje, kai reikalingas patogus ir skaidrus virtualių duomenų ar duomenų blokų valdymas pasitikėjimo pagrindu (technologija leidžia subjektams kontaktuoti tiesiogiai, be trečiųjų šalių, o naudojant specialią kriptografiją sukurta tarsi skaitmeninė „buhalterijos knyga“, kurioje esančius mokėjimus ar mainus gali matyti visi prisijungusieji, o kad pervedimas būtų sėkmingas, visi į tokį tinklą sujungti kompiuteriai turi jį patvirtinti), pvz.: diegiama skaitmeninė ekonominių operacijų duomenų bazė, veikianti plačiame kompiuterių tinkle ir pasižyminti saugumu ir kt.

4. Automatizavimas ir robotika (apima projektus, kuriuose diegiami ir naudojami automatizavimo ir (ar) robotikos sprendimai procesams modernizuoti), pvz.: automatinė laistymo sistema su WI-FI valdikliu, automatinė šėrimo sistema, krovimo-pakavimo įrenginys su automatiniais sensoriais ir kt.

5. Debesų kompiuterija ir dideli duomenys (apima projektus, kurių įgyvendinimo metu diegiama, taikoma ar perkama Debesų kompiuterija – kompiuterinė paslauga, teikiama pagal pareikalavimą, naudojant kompiuterinius išteklius, išsklaidytus internete. Taip pat apima projektus, kuriuose naudojami dideli duomenys kaip didžiulis kompiuterių duomenų rinkinys, įskaitant struktūrizuotus, nestruktūruotus, pusiau struktūrizuotus duomenis, kurių negalima apdoroti tradiciniais algoritmais ir metodais), pvz.: debesų kompiuterija, Excel laikmenos sukūrimas (atitinka didelių duomenų apdorojimo failą), kurioje bus saugoma visa su ūkio procesais susijusi informacija, Išmanus dirvožemio drėgmės sensorius, savo duomenis laikantis debesų kompiuterijoje, ūkio valdymo sistemos (buhalterinė apskaita, klientų CRM) perkėlimas į debesų kompiuteriją ir kt.

6. Valdymo sistemos (apima projektus, kai diegiama programinė įranga, skirta kompiuterizuoti įmonės valdymą, galinti apimti ir integruotis į visus įmonės verslo procesus, naudojama apskaitos tvarkymo palengvinimui, efektyviam visų resursų išnaudojimui, kontaktų valdymui, efektyviam tiekimo grandinės veikimui užtikrinti, analitinės įmonės veiklos ataskaitų sudarymui ir pan.), pvz.: Elektroninės duomenų rinkimo ir kontrolės sistemos įsigijimas ir diegimas ir kt.

7. Dirbtinis intelektas (apima įvairius projektus, kuriuose dirbtinis intelektas gali būti naudojamas užtikrinti sveikesnį maistą mažinant trąšų, pesticidų, herbicidų ir drėkinimo naudojimą bei taip sumažinti poveikį aplinkai, kai piktžolės, augalai, augimo sąlygos atpažįstamos lauke, o dirbtinio intelekto sprendimai transformuojami į tinkamus veiksmus pagal užprogramuojamą tikslą. Taip pat naudojama gyvūnų judėjimui, temperatūrai ir pašarų vartojimui stebėti, produktų perdirbimo procesuose ir pan.), pvz.: diegiami skaitmeniniai projektai, kuriuose dirbtinio intelekto pagalba valdomi pasėliai (prognozuojamas derlius; aptinkamos ligos, piktžolės; nustatoma pasėlių kokybė; atpažįstamos sėklų rūšys), diegiami skaitmeniniai projektai, kuriuose dirbtinio intelekto pagalba valdoma gyvulininkystė, gyvūnų gerovė, nustatoma dirvožemio drėgmė ir kt.

Pažymėtina, jog nurodytas skaitmeninių investicijų sąrašas nėra baigtinis.

Dvejojate ar norite įvertinti savo ūkio galimybes?

Kviečiame užsukti į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo biurą – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis ir reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs projektą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

NMA, LŽŪKT informacija