Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Svarbu pranešti apie valdoje naudojamas trąšas

2023-09-07

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog ūkinių gyvūnų laikytojai iki šių metų pabaigos turi atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje naudotas trąšas – per metus į dirvą patenkančio azoto kiekis negali viršyti 170 kg/ha.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ūkininkai, laikantys ūkinius gyvūnus, gali iki šių metų pabaigos į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą įkelti mėšlo pardavimo (perdavimo) dokumentus ar sutartis dėl srutų išlaistymo. Svarbu pateikti reikiamus dokumentus, kad, skaičiuojant azoto kiekį dirvoje, nepaaiškėtų, jog jis viršija 170 kg/ha.

Tais atvejais, kai per metus patenkantis į dirvą bendrojo azoto kiekis viršija 170 kg/ha (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius), yra taikomos sankcijos, kurios gali siekti 1–5 proc. išmokų pagal paramos paraišką sumos.

Azoto kiekis, tenkantis vienam dirvos hektarui, apskaičiuojamas pagal gyvulių laikytojo valdos kodą, valdoje laikomus sutartinio gyvulio (SG) vienetus dalijant iš valdoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto ir dauginant iš 100.

Primename, jog paramos sąlygų ir reikalavimų privalo laikytis pareiškėjai, kurie gauna bazines tiesiogines, perskirstomąsias, jaunojo ūkininko, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingų sistemų (ekologinių sistemų), susietosios paramos išmokas bei išmokas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones, taip pat pareiškėjai, kurie gauna išmokas pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

NMA informacija