Spalio 05 d., trečiadienis | 22

Pakeistos agrarinės aplinkosaugos taisyklės

LŽŪKT informacija
2022-08-31

© Asociatyvi nuorauka, LŽŪKT
Sužinokite apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimus.

Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo, kad rugpjūčio 30 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pailgintas šienavimo terminas

Taisyklėse pailgintas šienavimo terminas – pareiškėjai ir paramos gavėjai, įgyvendinantys įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, įsipareigoja nušienauti pievas bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Anksčiau terminas buvo iki rugpjūčio 1 d.

Šis terminas taikomas ir pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre iki liepos 1 d. turintiems įregistruotas bičių šeimas bei įgyvendinantiems veiklą „Dirvožemio apsauga“ ,išskyrus tuos atvejus, kai apsėjama ankštiniais žemės ūkio augalais.

Tarpueilius nušienauti reikia iki rugsėjo

Taip pat iki rugsėjo 1 d. visoje valdoje reikia nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ŠIU, GEU, AKT). Šis žemės ūkio veiklos kriterijus taikomas įgyvendinant veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“.

Jei ekstensyviai ganomi gyvuliai

Taisyklėse patikslinti veiklos „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ pareiškėjų ir paramos gavėjų įsipareigojimai:

  • nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis;
  • neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų;
  • pievose nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų (išskyrus gyvulių ganymą).

Atkreipiame dėmesį, jog dalyvaujant veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ yra nustatomas gyvulių ganiavos laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d., nebelieka reikalavimų nušienauti pievą po birželio 20 d. ir po to ganyti. Taip pat po nuganymo, kai lauke po spalio 30 d. yra aiškių ganymo požymių, likusi nenuėsta žolė nebus laikoma reikalavimų neatitikimu.

Parama už laukus, kurių produkcija pažymėta kokybės ženklu

Pakeistuose veiklos „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ įsipareigojimuose nurodyta, jog parama bus mokama tik už tuos laukus, iš kurių gaunama produkcija yra sertifikuota pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą ir pažymėta ženklu „Kokybė“.

Patikslinta, kada draudžiama tręšti

Taip pat patikslintas pagrindinis priemonės reikalavimas, kuriame nurodyta, jog draudžiama tręšti ant įšalusios, apsemtos ar apsnigtos žemės.

Parengta pagal NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.